För tio år sedan dömdes Abdirahman Abdikadir Arte för en överfallsvåldtäkt. Genom att gå under jorden tills preskriptionstiden löpt ut slipper han nu straff för det allvarliga brottet.

Det var den 17 januari 2012 som då 19-årige somaliske migranten i berusat tillstånd våldtog en kvinna i en hytt på finlandsfärjan Mariella. Han greps, lagfördes och dömdes, efter överklagan, slutgiltigt av Svea hovrätt till ett och ett halvt års fängelse (ett år efter straffrabatt).

Problemet var bara att Abdirahman, som inte häktats utan försatts på fri fot, inte infann sig till rättegången och stod sedan ingenstans stod att finna. Han dök heller inte upp på kallelsen till att inställa sig vid fångvårdsanstalten. Straffet verkställdes därför aldrig.

Preskriptionstiden har löpt ut

Nu har preskriptionstiden för brottet löpt ut och Abdirahman kan nu komma fram ur sitt gömsle och leva som en fri man i Sverige. Han behöver inte längre avtjäna straffet för våldtäkten.

Kriminalvården skriver i sitt preskriptionsbeslut att mannen nu hållit sig undan verkställighet av straffet att man stryker ett streck över saken och låter udda vara jämnt: ”Påföljden har bortfallit genom preskription eftersom domen inte har börjat verkställas inom tio år från det domen vann laga kraft”.

Det framgår att polisen utfärdade en efterlysning på Abdirahman men inte huruvida den varit internationell och inte heller vilka ansträngningar, om några, polisen gjort för att hitta våldtäktsmannen.

Skulle fått stanna i Sverige ändå

Abdirahman kom till Sverige 2010 och var när han begick våldtäkten mantalsskriven i Motala. Det framgår av rättshandlingarna att åklagaren aldrig yrkade på att Abirahman skulle utvisas hem till Somalia. Även om han inte avvikit skulle han därför sedan länge varit en fri man i Sverige.

Hovrättsdomen kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.