Advokaten Peter Carlström döms för grovt skyddande av brottsling sedan han avslöjats med att hjälpa sin klient – en gängkriminell man med invandrarbakgrund – att undkomma straff för grova våldsbrott genom att plantera ut falska bevis. Eftersom Carlström kommer att uteslutas ur Advokatsamfundet nöjer sig Halmstads tingsrätt med att utdöma påföljden villkorlig dom och dagsböter.

Brottet begicks någon gång i april eller maj 2020 och bestod i att Carlström för sin klients räkning hjälpte till med att placera ut en pluggad pistol i ett källarförråd. Den skulle som ett falskt bevis under rättegången ändra bevisläget så att den gängkriminelle mannen, Perparim Imeri, friades för de allvarliga våldsbrott han stod åtalad för – grovt vapenbrott och försök till mord.

Tilltaget lyckades och den 3 juni 2020 friade Halmstads tingsrätt (mål nr B 1486-19) Perparim. Det är oklart om målet kommer att tas om i skenet av vad som nu framkommit. Perparim är tidigare dömd för bland annat narkotikabrott och rattfylleri.

Klienten satt häktad med restriktioner

Under den aktuella perioden satt Perparim häktad med hårda restriktioner, vilket innebar att han inte fick kommunicera vare sig direkt eller indirekt med någon annan än sin advokat. Att utan undantag respektera dessa restriktioner oavsett vad klienten uttrycker önskemål om och hur det kan förbättra utsikterna att vinna målet är en både juridisk och etisk regel som ingen advokat får bryta mot.

Det gjorde emellertid Carlström och nu döms han för detta och blir av med sin advokatlicens. Carlström är emellertid 65 år gammal och står inför att pensionera sig. Den milda påföljden med hänvisning till att han inte längre kommer att få utöva advokatyrket kan därför ifrågasättas. Det egentliga straffvärdet är enligt domstolen 8 månaders fängelse.

Gängkriminell skjutning

Det brottmål där Carlström företrädde en av de åtalade gällde en väpnad uppgörelse mellan gängkriminella invandrargrupperingar i Halmstad 2019 där två personer besköts men överlevde. Perparim var en av de åtalade som misstänktes för både försök till mord och grovt vapenbrott då han bara minuter efter händelsen iakttagits överlämna ett skjutvapen till en annan person.

Perparim överlämna pistol efter skjutning. Bild: Polisen

Med Carlströms hjälp kunde Perparim placera ut en obrukbar pluggad pistol och sedan låga påskina att det var den han hanterat strax efter mordförsöket och inte något vapen som användes vid skjutningen. Han berättade för polisen var det utplacerade attrappvapnet fanns och Carlström spelade med i farsen.

Gick på bluffen

Trots att polisen noga genomsökt platsen tidigare utan att hitta något vapen gick man på bluffen. Det gjorde även domstolen som frikände Perparim på båda åtalspunkterna.

Det var först efter att fransk polis knäckt krypteringen för kommunikationsappen Encrochat som upplägget uppdagades. Där fanns chattkonversationer som beskrev hur det gått till och vilka som varit inblandade, inklusive Carlström.

Den planterade pistolatrappen. Bild: Polisen.

Carlström har nekat till brott. Han har också nekat till att låta sig förhöras av polisen, detta med hänvisning till sin tystnadsplikt som advokat. Via sin egen advokat meddelar han att domen kommer att överklagas. Carlström själv vill inte svara på frågor från media.

Domen mot Peter Carlström kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.

Domen där Perparim Imeri felaktigt friades på grund av Peter Carlströms brott kan laddas ned HÄR.