På torsdagen var Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander inbjuden till SVT:s intervjuprogram ’30 Minuter’. Hon ägnade tiden åt att rikta hård kritik mot Tidöavtalet i allmänhet och det överenskomna paradigmskiftet i kriminalpolitiken i synnerhet som hon menar förvandlar Sverige till ett ”totalitärt” samhälle.

Tuffare tag mot den invandrade grova gängkriminaliteten är fel väg att gå deklarerade Mia Edwall Insulander. Mer konkret avvisade hon förslagen om anonyma vittnen, om hemlig övervakning och ökade möjligheter att utvisa gängkriminella utlänningar.

– Vi befinner oss på ett sluttande plan, var generalsekreterarens bestämda åsikt.

Och i änden av den rutschkanan upphör Sverige enligt Edwall Insulander att vara en demokrati och övergår till ett totalitärt samhälle.

”Farlig utveckling” återställa lag och ordning

Bland de som röstat fram den strängare kriminalpolitiken har åsikten i stället varit att det är den eskalerande grova brottsligheten och de rättsvårdande myndigheternas oförmåga att upprätthålla lag och ordning som utgör hotet mot Sverige som demokrati och rättssamhälle.

Men att försöka återställa ordningen i Sverige menar Advokatsamfundets generalsekreterare är ”en farlig utveckling”. Hon sade vidare att ”rättssäkerheten urholkas” – inte på grund av att otryggheten ökar, mördare går fria och många brott till följd av resursbrist inte utreds, utan därför att Tidöpartierna vill ändra på detta med hårdare kriminalpolitiska tag.

Varnar för ”auktoritär regim”

Edwall Insulander varnade under intervjun med SVT för att Sverige är på väg att få en ”auktoritär regim” något hon menar att många inte är medvetna om och därför vill ta tillfället i akt att varna SVT:s tittare för.

Den eskalerande grova brottsligheten har varit en god affär för landets försvarsadvokater som kan tjäna miljonbelopp på ett enda gängkriminellt mål och är garanterade sina arvoden genom att dessa bekostas av skattebetalarna. Kritik har riktats mot Advokatsamfundet för att sakna incitament för att samhället kommer till rätta med den skenande brottsutvecklingen.