Aftonbladet uppmärksammas för kontroversiella uttalanden där man antyder att det skulle ligga en judisk konspiration bakom den kritik som från omvärlden och inom landet riktats mot Sveriges höga dödstal i covid-19 till följd av vad man menar är otillräckliga smittskyddsåtgärder. Det rapporterar Fria Tider.

I sin samtidskommenterande podd ’Stormens utveckling’ påstår den ledande vänstertabloiden att ”det är påfallande många judar” som ligger bakom kritiken mot det den regeringsvänliga tidningen själv tvärtom anser är en ”rationalistisk” svensk corona-politik.

I poddinslaget pekar reportern Ola Söderholm bland annat ut journalistprofilerna Peter Wolodarski och Göran Rosenberg som centralfigurer i vad som antyds vara en judisk sammansvärjning mot den svenska regeringens och myndigheten Smittskyddsinstitutets smittskyddspolicy.

friatider · Aftonbladet: Judar bakom coronakritiken mot Sverige

Han får medhåll från bisittaren Jonatan Unge vars rekommendation till alla judar är att vara tysta och ”ligga lågt”.

– Ett råd till alla judar är ju att ”Ligg lågt under kristider!”.

Söderholm övergår därefter till att mer generellt slå ned på att kritikerna ”har invandrarbakgrund”. Han menar att vid sidan av judarna även muslimer kan ligga bakom kritiken mot Sveriges relativt omvärlden avvikande corona-linje.

– Om det ska vara som ni vill ha det, då kanske vi ska ha sharialagar också.

Bisittaren Jonatan Unge verkar också ta kritiken mot podden med ro och skriver på Twitter att Söderholms judehat ”inte stör” honom i vardagen:

Emellertid menar ordföranden för Svenska kommittén mot antisemitism Svante Weyler att podden knappast kan kallas satir och att den torgför en antisemitisk myt om att judar inte har något fosterland enligt Dagens Nyheter:

– Det är ett otroligt dumt resonemang de för. Att den svenska diskussionen om corona kan delas in i en svensk sida och en utländsk sida, och att det i den utländska sidan ingår ett antal personer som underförstått inte har svenska erfarenheter, och sedan nämner man att bland dem finns det judar. Det implicerar att svenska judar skulle ha andra erfarenheter än svenskar. I förlängningen är det även ett farligt resonemang.

Antisemitiska och pro-nazistiska rötter

Aftonbladet har en historia av antisemitism. Inför och under andra världskriget hyllade tidningen exempelvis i många och stort uppslagna artiklar Adolf Hitler och det man ansåg var dennes ”fantastiska judeplan”. Även Italiens fascistledare Mussolini berömdes.

Några av Aftonbladets hyllningsartiklar till Hitler och Mussolini.

Kritiker menar att det pro-nazistiska judehatet förefaller sitta kvar i väggarna på redaktionen trots att man numera gäller för att vara en vänstertidning. Den uppfattningen förstärks av att tidningens nyhetschef Jonathan Jeppsson inte har velat be om ursäkt för tidningens mörka förflutna.

I stället går Jeppsson till angrepp mot personer som tar upp frågan, bland annat M-politikern Lars Beckman (M). Denne anklagas för att läsa ”fel” tidningar med syftning på bland annat Fria Tider som i en uppmärksammad artikel skrivit om Aftonbladets bruna rötter och sammanställt bildkollaget ovan som Beckman delat i sociala medier.

LÄS ÄVEN: Jonathan Jeppsson vill avskaffa mänskliga rättigheter för att rädda klimatet – kör bensinslukande SUV till jobbet

authorimage