Nyligen kom domar i två uppmärksammade fall. Det ena var dubbelmordet i Vallentuna. Det andra var tortyrrånet i Solna. Nu väcker medias behandling av de olika fallen stark kritik när de mörkar namnen på tortyrrånarna.

Så här såg det exempelvis ut i Expressen rapportering av de båda fallen:

Även Aftonbladet gjorde samma prioritering, det vill säga valde att namnge mördarna men inte tortyrrånarna.

Efter kritiken mot medias mörkning av det ena brottet kände sig Aftonbladet nödgade att förklara diskrepansen mellan de två olika ärendena. De anser nämligen att tortyrrånet inte var allvarligt nog:

det ska väldigt mycket till att vi namnger några som dömts till nio respektive fem och ett halvt års fängelse

Aftonbladet menar också att ”möjligheten att rehabiliteras” är en av de faktorer de väger in när de avgör om de ska namnge någon eller inte. De hävdar vidare att förövarnas etnicitet (som i fallet med de namngivna mördarna är svensk och i fallet med de icke namngivna tortyrrånarna är utomvästlig) inte har med deras bedömning att göra.

Ålder, eventuella barn, möjlighet att rehabiliteras, det är några av faktorerna som spelar in vid en pressetisk bedömning. Hudfärg eller etnicitet, som några påstår, är det däremot inte.

På sociala medier diskuteras frågan livligt:

Någon noterade ett fall där Aftonbladet inte publicerade namn, trots livstid i domen:

Ytterligare en annan noterade sarkastiskt att media använder sina undantag lite som de vill:

För tio år sedan erkände Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattson att tidningen vitpixlade utländska brottslingar. Det var i en chatt om kriminaljournalistik den 16 april 2010 som hans erkännande gjordes (numera död länk):

Alexander: Varför vitpixlar ni ”16-åringen” (av afrikanskt ursprung) som mördade ”81-åringen”?

Thomas Mattsson: ”Vitpixling”, som alltså handlar om att man i Photoshop förändrar en bild så att man inte ser att exempelvis hyn är mörk, har inte gjorts för att missleda någon. Det har varit ett sätt att tidigare försöka undvika att identifiera den omskrivne, alltså ett sätt att försöka efterleva ”Etiska spelregler för press, tv och radio”. Men jag tycker att vi hellre ska avstå bild helt i sådana fall.

Andreas: Att det vitpixlas i svensk media är ett känt och bevisat fenomen. Jag undrar varför man inte, i jämställdhetens och solidaritetens namn, då brunpixlar misstänkta vita gärningsmän?

Thomas Mattsson: Jag tillåter inte ”vitpixling” i Expressen, men man måste komma ihåg att det tidigare gjordes för att efterleva de pressetiska reglerna om att inte identifiera misstänkta brottslingar i onödan.