Regeringen har under hela innevarande mandatperiod upprepat mantrat att man ska ”knäcka gängen”, syftande på den organiserade invandrarbrottslighet som på ett allt våldsammare sätt etablerat sig i Sverige. Ett lagförslag som ska underlätta at ta gängbrottslingarnas tillgångar i beslag har lagts fram men får nu kritik av Åklagarmyndigheten för att vara fullt av hål.

Lagförslaget är nu ute på remiss och en av de tyngre remissinstanserna är Åklagarmyndigheten. Här ställer man sig ”överlag positiv” till regeringens ambition men anser samtidigt att det aktuella lagförslaget inte når upp till den nivå där det får önskad effekt.

Mer konkret handlar kritiken om den princip som på juridiskt språk kallas nettoförverkande av brottsvinster. Den begränsar vad som får tas i beslag på ett enligt Åklagarmyndigheten absurt sätt. Man skriver att det i praktiken innebär att en bankrånares utlägg för inköp av flyktbil är avdragsgillt.

En lag som får de konsekvenserna duger inte menar myndigheten och uppmanar regeringen att göra om och göra rätt. I sitt remissyttrande skriver man att ett samhälle som vill motverka brott effektivt måste undanröja de ekonomiska fördelar som brotten innebär för brottslingen.

Man kallar det ”svårförklarligt” att utredningen fortsätter att klamra sig fast vid principen om nettoförverkande som innebär att det anses oskäligt att förverka brottsvinster som gärningsmannen har förbrukat och som begränsar varje medgärningsmans ansvar till endast dennes andel av brottsvinsten.

Även inköpskostnader för knark får dras av

I det kritiska remissvaret exemplifierar man vad den här principen får för konkreta effekter när ”samhället på ett principiellt plan godtar att bankrånarens utlägg för inköp av flyktbilen är avdragsgillt vid förverkande av rånbytet, eller att narkotikaförsäljarens inköpskostnader för narkotikan ska reducera det försäljningsbelopp som ska förverkas”.

Myndigheten uppmanar nu regeringen att överge de regler som får sådana effekter och i stället införa en regel som anger att det är bruttovärdet av brottsligheten som ska krävas tillbaka av samhället. Regeringens lagskärpning riskerar annars att bli tandlös och mer få karaktären av ett spel för gallerierna om att signalera politisk handlingskraft inför valet där kriminalpolitiken nu toppar väljarnas prioritetslista för vilket parti man ska rösta på.