Det stora antal patienter som blivit så allvarligt sjuka i covid-19 att de måste sövas för att ligga i respirator har nu orsakat akut brist på narkosmedlet Propofol i hela region Stockholm. Det avslöjar SVT Nyheter som tagit del av interna mejl från ett av länets stora sjukhus. En källa med insyn bekräftar uppgifterna.

Propofol är det vanligast förekommande läkemedlet som används för sövning av akut sjuka. Vid behandling av patienter sjuka i covid-19 används det för att söva patienter som placerats i respirator. Nu visar interna mejl från Region Stockholms stora sjukhus att det råder akut brist på medlet.

Under den alarmerande rubriken ”Propofolbrist!” framgår det i det inledande internmejlet att regionens brist på sömnmedlet är så akut att sjukhusets operationsavdelning tvingas använda det alternativa narkosmedlet Pentothal.

Pentothal är enligt mejlet ”tyvärr mycket oftare associerat med laryngospasm”. Det är en tillfällig spasm som uppstår i struphuvudets passage, vilket ytterligare försvårar patientens andning. Det riskerar med andra ord att förvärra patientens situation.

Brist i hela regionen

En källa med god insyn i situationen bekräftar uppgifterna.

– Just nu så är det brist i hela regionen på sömnmedlet Propofol som vi använder både på operationsavdelningen och på intensivvårdsavdelningen. Många av dem som smittats av corona behöver respirator för att kunna andas och då måste de sövas, säger källan till SVT.

Redan i slutet av februari rapporterade den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, Food and Drug Administration, att det rådde brist på Propofol i Kina och varnade för att kinesiska myndigheter kan börja begränsa åtkomsten av medlet för andra länder för att prioritera den egna befolkningen.

Sveriges regioner ska nu inleda ett nationellt samarbete i ett försök att försäkra sig om att lagret av de mediciner som används på intensiven ska räcka en längre tid framöver. Målsättningen för Region Stockholm är att säkra ett lager för två veckor framåt. Sjukhusen i sin tur arbetar, enligt regionens läkemedelskommitté, med så kort framförhållning som två eller tre dagar.

Oro för att läkemedlet ska ta slut

Regionen har kontaktat läkemedelstillverkare för att försöka förmå dem att öka sin produktionstakt. Enligt Gerd Lärfars, som är enhetschef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, finns det en oro för att läkemedlet ska ta slut.

– Folk ska veta att vi arbetar väldigt hårt och på bred front för att säkerställa lager eller, i de fall det inte går, att hitta alternativa mediciner, säger Lärfars.

”Politikerna kommer bara med sina floskler”

Enligt SVT:s källa är det inte bara Propofol det råder brist på utan även handsprit, ytdesinfektion, skyddsutrustning och andra läkemedel.

– Som det ser ut idag klarar vi inte särskilt mycket, uppenbarligen. Cheferna på vårt sjukhus har varit ute tidigt men inte fått gehör. De styrande politikerna lever inte i samma verklighet som vi som jobbar på sjukhusen med patienter. De kommer bara med sina floskler, säger källan i intervjun.

authorimage