Två personer på ett äldreboende som gavs för höga mängder morfin av en sjuksköterska avled. Nu har fallen anmälts enligt Lex Maria.

Det var på ett äldreboende i Blekinge tidigare i april som händelserna utspelades. En sjuksköterska ska på eget bevåg ha gett dubbla morfindoser till två patienter varpå de båda avlidit en kort stund senare.

Båda hade ordinerats palliativa mediciner av läkare.

LÄS ÄVEN: Hemtjänsten glömde patient i 47 dagar – hittades avliden

Händelserna anmäls nu enligt Lex Maria. I anmälan framgår att de båda fallen skedde med tio dagars mellanrum. Vid båda tillfällena har sjuksköterskan gjort bedömningen att patienterna behövde mer än de ordinerade maxdoserna.

Sjuksköterskan har medgett att läkare borde ha kontaktats innan beslutet.