Lotta Ekedal i skånska Perstorp har i likhet med många andra förlorat en äldre nära anhörig i coronapandemin. Hennes mamma är en av de åtskilliga tusen som med dödlig utgång smittats med covid-19 på ett äldreboende, ofta till följd av bristfälliga smittskyddsrutiner. I det aktuella fallet har det även brustit i andra rutiner – bland annat lade en kommunanställd beslag på mammans post som Lotta skulle ha fått efter dödsfallet.

Det var i början av januari som Lotta Ekedals mamma dog på äldreboendet efter att ha ådragit sig det farliga viruset. Hennes tillhörigheter, bland annat korrespondens, skickades efter dödsfallet till kommunkontoret för vidarebefordran till anhöriga.

I stället valde den kommunanställde som ansvarade för uppgiften att ta med sig breven hem. Detta i samband med att vederbörande valt att jobba hemifrån i stället för på kontoret.

Dröjde veckor

Där blev breven liggande i flera veckor innan Lotta genom efterforskningar fick reda på vart de tagit vägen. Först i slutet av förra veckan dök breven upp efter flera påstötningar från Lotta.

– Det känns väldigt olustigt, berättar Lotta för SVT och kallar den kommunanställdes agerande för ”under all kritik”.

Kan inte påbörja bouppteckning

Enligt Lotta saknas dock fortfarande post som från mamman. Det rör sig dessutom om viktiga handlingar som behövs för det administrativa kring dödsboet. Trots påringningar till kommunen har de handlingarna inte dykt upp.

– Jag väntar fortfarande på post. Vi kan inte påbörja en bouppteckning eftersom vi inte har fått pappren från alla banker, berättar hon för statstelevisionen.

Kommunen erkänner brister

På kommunen erkänner verksamhetschef Patrik Wilhemsson att man brustit i rutinerna. Som förklaring uppges att mammans post blandats ihop med post adresserad till kommunen och därför hamnat fel.

– Posten som tillhör en brukare eller anhörig har sorterats med vår vanliga kommunala post och då har den hamnat hemma hos den anställda. Vår administrativa personal jobbar hemifrån så mycket som möjligt vilket har fördröjt hanteringen oförsvarbart länge, säger han till SVT.

Wilhemsson säger att man på kommunen nu har ändrat sina posthanteringsrutiner så att något liknande inte ska inträffa igen. Post från avlidna på äldreboenden ska framgent inte mellanlanda på kommunen utan skickas direkt till de anhöriga.