Efter en granskning av boendet Hemmet för åldringar i Enskededalen i Stockholm riktar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritik mot verksamheten.

Ivos kritik riktas mot att personalen inte har tillräcklig kunskap i svenska språket vilket man konstaterar ökar risken för missuppfattningar, fel vid delegering av medicin och att tolka de äldre medicinskt.

Kritiken omfattar enligt Mitt i även brister avseende dokumenterade vårdplaner.

LÄS ÄVEN: Larmet: Dåliga svenskkunskaper riskerar patientsäkerheten

Sedan tidigare har stadsdelsförvaltningen lanserat en satsning på svenskundervisning kopplad till omsorgsyrket som startar i höst. Nu har man till senast den 19 juni att svara på kritiken.

I Ivos granskningar av landets samtliga kommunalt drivna äldreboenden har bristande språkkunskaper pekats ut som ett problem i majoriteten av sjuksköterskeenkäterna.