En vårdskandal av allvarligare slag rullas nu upp i Sundsvall. Äldreomsorgen har under flera års tid dragit på sig mängder av rapporter om missförhållanden varav många handlar om grava brister i att sköta patienternas hygien. En dement åldring fick ligga med intorkad avföring och urin ända upp till skuldrorna.

Personalen i äldreomsorgen i Sundsvall har beslagits med att inte göra sitt jobb, i synnerhet det som är relaterat till att hålla gamla och dementa vårdtagare rena. Ett 80-tal rapporter om vanvård har inkommit och i många fall handlar det om att åldringarna tvingats ligga med intorkad avföring eller i sängar och kläder genomdränkta av urin.

Annika Eriksson, som är stabschef inom omsorgen i Sundsvalls kommun har ingen förklaring till hur det kunnat gå så snett men erkänner att man misslyckats samtidigt som hon bedyrar att sköta patienternas hygien är en basal arbetsuppgift och att de gamla har rätt att må bra och känna sig trygga på boendena.

Mörkat missförhållandena för Ivo

Att missförhållandena kunnat pågå så länge – i flera års tid – anses bero på att ansvariga för äldreomsorgen i kommunen mörkat hur illa det varit ställt. Av alla rapporter om grava missförhållanden som upprättats har endast ett ärende skickats vidare som anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Flera av de misskötta patienterna är dementa och kanske inte fullt medvetna om vad de utsatts för. Men det finns också andra som är klara i huvudet men rörelsehindrade och därför oförmögna att sköta sin egen hygien som i rapporterna uppgett det som djupt kränkande att bli lämnade liggande i avföring och urin.

Gör annat på arbetstid än att jobba

Vid sidan av boendena har liknade vanvård även förekommit bland de åldringar som vårdas i hemmet i Hemtjänstens regi. De nu sammanställda rapporterna omfattar åren 2019-2022. Fler fall kan finnas både tidigare och senare.

Rapporterna innehåller även uppgifter om ett utbrett och mer allmänt fusk med patienternas hygien. De tvättas inte, får inte tänderna borstade och så vidare, får leva med obehandlade svampinfektioner i underlivet, patientlarm på nätterna ignoreras till dagen efter med mera.

Underbemanning och personal utan kompetens

De mer ansvarsfull i personalen som rapporterat vanvården skriver också att andra anställda gör annat på arbetstiden än att ta hand om patienterna. Kommunen skyller på underbemanning och att man tvingats anställa personer som inte har rätt kompetens.

Det har länge framförts kritik mot att äldreomsorgen används som avstjälpningsplats för migranter som inte är anställningsbara någon annanstans, som inte talar svenska och inte har någon utbildning. När de placeras i äldreomsorgen hamnar de utanför arbetslöshetsstatistiken för utrikes födda och håller även nere siffran för underbemanning i vård och omsorg.