På onsdagen föll dom i Uppsala tingsrätt i målet mot 19-årige Alexander Aunes som i maj i år knivmördade 20-årige Adam Grinde i samband med vad som har beskrivits som ett krogbråk. Påföljden blir nio års och sex månaders fängelse.

Det var den 16 maj som någon form av konflikt uppstod utanför restaurang Terassen på Trädgårdsgatan i Uppsala efter att Alexander upplevt att Adam ”stirrat” på honom. I samband med det högg Alexander med kniv Adam i magen. Han jagade sedan det svårt knivskurna offret som försökte fly från platsen.

Avled efter två dygn på sjukhus

Adam fördes till sjukhus med ambulans men avled två dagar senare av de skador han tillfogats. I obduktionsrapporten talas om ett nästan 50 cm långt snitt i buken där delar av tarmarna vällt ut.

Alexander har i förhör och under rättegång uppblandat med många ”fuck”, ”jävla” och andra svordomar hävdat att Adam snubblade på hans kniv och att han inte haft för avsikt att varken hugga eller döda Adam. På grund av hur Alexander agerade direkt efter knivhugget – att han i stället för att försöka hjälpa offret jagade denne för att fullfölja attacken – fäster domstolen ingen tilltro till de påståendena.

Brottsrubriceringen är därför mord. Åklagaren hade yrkat på 10-14 års fängelse. Tio år är också i normalfallet den lägsta påföljd som ska utdömas för mord men på grund av Alexanders låga ålder väljer domstolen att placera sig något lägre. Alexanders advokat säger sig dock vara förvånad över den som han menar stränga påföljden och flaggar för att överklaga domen.

Alexander ska enligt domen också betala skadestånd till Adam Grindes anhöriga på sammanlagt 300 000 kronor.

Inte psyksjuk

Inför rättegången hade försvaret lyckats driva igenom att Alexander skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning och förklaras lida av en sådan störning att han inte kunde dömas till fängelse. Den strategin misslyckades dock när bedömningen visade att Alexander inte är psykiskt sjuk och sade nej till att belägga domstolen med fängelseförbud i målet.