Det uppmärksammade friandet i Svea hovrätt av 23-årige Alimamy Cole för ett avrättningsmord förra året i norra Storstockholm ska nu prövas av Högsta domstolen som beviljat prövningstillstånd i målet.

Det var den 2 oktober 2020 som en 26-årig man med invandrarbakgrund sköts ihjäl med flera skott i närheten av problemområdet Valsta centrum i Märsta i norra Storstockholm. Skytten fångades på övervakningskameror när han flydde på elsparkcykel.

Efter att bilderna offentliggjorts och lett till tips kunde polisen gripa Alimamy Cole, invandrad från Sierra Leone som trots en kriminell livsstil med ett antal domar för grova brott av allehanda slag tilldelades svensk medborgarskap och därför, oavsett vilka brott han begår, inte kan utvisas.

Offret. Bild: Polisen.

Vid tillslag i Alimamys bostad påträffade polisen kläder med krutstänk och blod med DNA från den ihjälskjutne 26-åringen. Även Alimamys DNA fanns på kläderna som dessutom överensstämde med de kläder som kan ses på övervakningsfilmen från brottstillfället.

Polis, åklagare och senare Attunda tingsrätt ansåg att det var ställt utom varje rimligt tvivel att Alimamy var gärningsmannen även om denne nekat till brott i förhör och besvarat alla frågor med ”ingen kommentar”. Alimamy dömdes till livstids fängelse. I straffet ingick också påföljd för en rad andra åtalspunkter.

Svea hovrätt, dit den fällande domen överklagades, såg emellertid annorlunda på saken. Här såg man ”alternativa förklaringar” till hur krutstänk och brottsoffrets blod hamnat på kläderna och hur dessa sedan hamnat hemma hos Alimamy.

Övervakningskamera fångar mordet. Bild: Polisen.

Någon annan, oklart vem, skulle enligt hovrättens resonemang kunnat lämna jackan hemma hos Alimamy. Det skulle också kunna förklara hur även Alimamys DNA hamnat på kläderna.

Utifrån det resonemanget frikändes Alimamy för mordet och dömdes endast till tio månaders fängelse (sex och en halv månad efter straffrabatt) för de övriga brott han åtalats för. Riksåklagare Petra Lundh begärde prövningstillstånd i Högsta domstolen och har nu beviljats detta.

Enligt RÅ Petra Lundh visar den diametralt motsatta bedömning av bevisningen som tingsrätt och hovrätt gjort i det aktuella målet att det finns ett tydligt behov av sådan vägledning från HD i kommande mål av samma slag som givet hur brottsligheten i Sverige ser ut idag kan komma att bli många till antalet.

Skyttens jacka. Bild: Polisen.

HD tar endast upp mål där en prövning kan leda till sådan ytterligare vägledning och prejudikat för framtida rättegångar. I det här fallet delar man RÅ:s bedömning att ett sådant behov föreligger.

Beslutet från HD innebär att tingsrättens dom mot Alimamy kan komma att återställas. Det finns också en möjlighet att HD fastställer hovrättens friande dom. När målet tas upp i högsta instans framgår inte.

LÄS MER: Alimamy dömdes till livstid för gangstermord – frias nu trots DNA-bevis