Regeringen har som mål att 100 procent av Sveriges elförbrukning ska bestå av så kallad förnybar elproduktion år 2040. I och med att man räknat bort kärnkraften kräver nu Energimyndigheten och Naturvårdsverket att samtliga landets län ska förberedas för mer vindkraft. Förslaget kritiseras för att inte kunna leverera tillräckligt.

Den största expansionen planeras ske i Norrbotten, där det enligt SVT rör det sig om 476 nya vindkraftverk vilka man hoppas ska kunna leverera 10 TWh. Den optimistiska prognosen ska ställas i relation till att de 4 333 idag befintliga vindkraftverken enligt Energimyndigheten i slutet av 2020 tillsammans producerade endast 27,5 TWh. År 2040 är planen att vindkraften ska stå för en elproduktion på 100 TWh, varav 80 TWh ska produceras i landbaserade vindkraftsparker.

LÄS ÄVEN: Vindkraften ska byggas ut överallt i landet – även i tätbefolkade områden

”Inte bara av klimatskäl”

Enligt myndigheterna är vindkraft den elproduktionsteknik som idag har lägst kostnader. Energimyndigheten och Naturvårdsverket föreslår nu, som ett led i expansionen, att länsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett regionalt planeringsunderlag för en ”försörjningstrygg” kraftutbyggnad i respektive län där vindkraft påstås vara det bästa alternativet. Samtidigt har en av de främsta invändningarna mot vindkraft varit bristen på försörjningstrygghet, att de bara levereras el när det blåser.

– Strategin handlar om att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem inte bara av klimatskäl utan också för ökad konkurrenskraft, försörjningstrygghet och att möta ett allt ökande behov av el i alla delar av landet utan orimliga kostnader för konsumenterna, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

LÄS ÄVEN: ”Hela den svenska vindkraftutbyggnaden är en massiv bluff”

Räcker inte för framtidens elbehov

Elbehovet växer snabbt i Sverige och enligt planerna kommer antalet vindkraftsverk ha fördubblats inom bara några år. Men myndigheternas förslag kritiseras ändå för att vara otillräckligt. Om energibehovet för framtida industrisatsningar ska mötas med vindkraft kommer det att krävas betydligt mer utbyggnad än så, uppger SVT.

1 TWh räcker för att klara elförsörjningen till ungefär 50 000 villor under ett år. Under 2020 uppgick den totala elanvändningnen i Sverige till 134 TWh, enligt Ekonomifakta. Bara pilotanläggningen Hybrit, SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls stora satsning på fossilfri stålproduktion i Luleå, beräknas behöva hela 15 TWh elenergi, det vill säga mer än en tiondel av hela landets elförbrukning.

LÄS ÄVEN: Vindkraftsparken förstörde familjs levebröd

Vindkraftverk sänker värdet på närliggande fastigheter

En studie från KTH, med titeln ”The Socio-Economic Cost of Wind Turbines: A Swedish Case Study”, visar en direkt koppling mellan sjunkande fastighetsvärden och närhet till vindkraft. Studien är utförd av professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson och presenteras i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Sustainability. Studien visar att värdet på fastigheter inom 2 kilometer från ett vindkraftverk i genomsnitt hamnar cirka 20 procent lägre än motsvarande fastigheter som ligger 20 kilometer eller längre från kraftverken. 

I SvD skriver författarna att: ”Med tanke på att vindkraften enligt nuvarande planer kommer att femdubblas fram till år 2040 och ta i anspråk cirka 1 procent av Sveriges landareal är det risk för att det folkliga stödet urholkas”. De menar att många svenskar är positiva till vindkraft så länge den placeras ”någon annanstans”.

LÄS ÄVEN: Mora kommun säljer vindkraftverk – gått miljoner back varje år sedan 2010