Landets 23 stycken så kallat särskilt utsatta områden präglas av hög kriminalitet och parallella samhällsstrukturer. Dessutom är skolresultaten här närmast katastrofala och allt färre klarar grundskolan.

I Bergsjön i Göteborg var det nära sju av tio, eller 69,8 procent, 15-åringar som avslutade skolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Riksgenomsnittet på andelen som misslyckas ligger på 17,5, rapporterar TT.

Även i andra liknande områden ligger resultaten på ungefär samma nivåer och trenden är att det stadigt försämras.

Men det är i flera av Göteborgs utsatta stadsdelar som situationen är värst.

Enligt forskaren Anders Trumberg börjar vi närma oss botten när det gäller ojämlikheten i skolan.

På Skolverket menar man att familjebakgrund spelar en allt större roll för betygen, något som bekräftas av internationella undersökningar.

– Många gånger har eleverna sociala problem som spiller över på skolan, vilket gör att lärarna inte kan fokusera på pedagogik och lärande, säger Anders Trumberg.

Ytterligare en faktor som sägs påverka är det fria skolvalet där skolor i sämre områden väljs bort.

– Det är svårt för dagens skolsystem att hantera de ojämlikheterna. I praktiken får det jättestora konsekvenser för enskilda skolor som helt enkelt dräneras på studiemotiverade elever, säger Anders Trumberg.

På grund av de dåliga framtidsutsikterna löper dessa unga en högre risk att begå brott. I områdena finns också gängeb vilket ytterligare kan eskalera problematiken.

Och varje år tillkommer fler ungdomar.

– Det finns ingen quick-fix. Samhället måste arbeta både brett och långsiktigt inom en massa olika politikområden för att vända den här utvecklingen.