Var tionde hushåll i Malmö klarar inte att betala hyran. Hundratals ansökningar om anstånd kommer in till bostadsvärdarna varje månad medan andra bara struntar i att betala.

Malmö befinner sig sedan länge tillbaka i ekonomisk kris. Trots att staten varje år skjuter till en fjärdedel av stadens budget går man med underskott och utan dessa pengar skulle Malmö tvingas i konkurs. Orsaken är att alltför många, framför allt med invandrarbakgrund, inte jobbar och betalar skatt utan i stället belastar ekonomin med att uppbära försörjningsstöd.

Coronapandemin uppges nu ha förvärrat situationen ytterligare och den senaste tiden har de hushåll i Malmö som inte kan betala hyran mångdubblats. Det visar siffror från det kommunala bostadsbolaget MKB. Ytterligare ett stort antal har bara slutat betala hyran, men enligt Margaretha Söderström på MKB kan förklaringen ofta vara att man bara glömt betala.

Lavinartade ökning av anståndsansökningar

Tidigare fick man in mellan 50 och 70 ansökningar i månaden om anstånd med att betala hyran. I juni var siffran uppe i 237. Bolaget är nu i färd med att upprätta individuella lösningar med vart och ett av alla de hushåll som inte kan betala, både de som sökt anstånd och de som trots påminnelser struntat i ett betala hyran.

Eftersom man på MKB kollektivt valt att betrakta de uteblivna hyresinbetalningarna som en corona-effekt är det i nuläget ingen som riskerar att bli vräkt för att inte ha betalat hyran.

– Vi bestämde tidigt att ingen skulle riskera att bli av med sitt hyreskontrakt på grund av corona. Därför ändrade vi vårt arbetssätt och bestämde att vi skulle vara med generösa med att ge anstånd, förklarar Margaretha Söderström för Sydsvenskan.

Den som bara slutar betala kan bli vräkt

Inte alla hyresvärdar i Malmö är dock lika överseende, i synnerhet inte med de hyresgäster som bara slutat betala utan att höra av sig. I de fallen skickas kraven till inkasso och den boende kan bli avhyst med handräckning från Kronofogden.

Enligt Tina Häggmark på Kronofogden varierar det mellan olika hyresvärdar i Sverige. Några har låtit hyresgäster skjuta upp hyresbetalningar och många skickar hyresgäster direkt till inkasso.

I Malmö är det nu var tionde hyresgäst som inte kan betala hyran.