Trots den stora lärarbristen vill allt färre bli förskollärare, grundlärare och ämneslärare. ”Det är en oroande utveckling.”

Inför höstterminen har andelen sökande till lärarutbildningarna gått ned med 5,4 procent.

Situationen för förskollärare är än värre – där minskade andelen med drygt 13 procent. Dessutom har andelen män minskat mer än andelen kvinnor i denna kategori som redan är starkt kvinnodominerad.

– Det är en oroande utveckling eftersom det svenska samhället har och kommer att ha ett stort behov av utbildade lärare och pedagoger inom alla nivåer framöver, säger Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande.

För utbildningarna till yrkeslärare och speciallärare ökar dock intresset; tio respektive 14 procent.

I december visade en prognos från Skolverket att 77 000 nya heltidstjänster kommer behövas under de närmaste fem åren, med de största behoven i för- och grundskolan.