Nära 30 procent av deltagarna i en undersökning utförd av DN/Ipsos uppger att de oroar sig för att hamna i skottlinjen för de kriminella gängens skjutningar. Samtidig sjunker tilltron till politikernas förmåga att lösa problemen.

Under sommaren har det rapporterats om en mängd skjutningar i Sverige, ofta i invandrartäta så kallade ”utsatta områden” men fenomenet har även spridit sig till tidigare lugna delar av landet. Redan i augusti motsvarade antalet skjutningar på ett ungefär antalet under hela förra året. Nära 30 personer har fått sätta livet till. Så sent som i fredags sköts två personer i Jordbro i Haninge, söder om Stockholm.

Under de senaste tre åren har DN/Ipsos återkommande undersökt väljarnas syn, dels på själva skjutningarna men även deras syn på hur politiker och polis hanterar situationen. Den senaste mätningen visar att oron för att själv lida skada av skjutandet har ökat med sex procentenheter från mars till augusti. 32 procent av de tillfrågade uppger att de känner oro, vilket är den högsta siffran någonsin.

– Att oron stärks är en signal om att medborgarna ser att samhället inte fått bukt med problemet, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.

SE ÄVEN: VIDEO: Här är mannen ihjälskjuten i restaurangen

Få tror på politikernas lösningar

Oron har ökat mest bland kvinnor men även hos män har den stigit. Det är ingen större skillnad mellan de som lever i större städer och mindre orter, inte heller skiljer sig svaren i olika åldersgrupper nämnvärt.

Enligt undersökningen har förtroendet för polisen ökat. 59 procent anser att polisen vidtar rätt åtgärder för att minska antalet skjutningar och våldsdåd, enligt mätningen i augusti. Även det är den högsta siffran sedan mätningarna startades. Källebring menar att det är en paradox att förtroendet för polisen ökar samtidigt som antalet skjutningar ökar.

Förtroendet för riksdagspartierna sjunker däremot. Endast 19 procent anser att de beslutar om rätt åtgärder för att lösa problemen. Det är en nedgång med fyra procent sedan i mars. Lägst förtroende för både politikernas och polisens förmåga återfinns hos Sverigedemokraternas väljare, uppger DN.

LÄS ÄVEN: Här är den misstänkte polismördarens första mordförsök

Sverige värst drabbat i EU

Enligt en studie från Brottsförebyggande rådet, Brå, ligger Sverige i på högst nivå i Europa när det gäller dödligt skjutvåld. Studien jämför antalet dödsskjutningar i Sverige med 22 andra europeiska länder under en 19-årsperiod, mellan 2000 och 2019, skriver Svt. Sedan 2013 har det dödliga skjutvåldet ökat kraftigt och sedan 2018 ligger Sverige i topp. 

– Ökningen som Sverige redovisar går inte att se någon annanstans i Europa. Sverige har rört sig från botten till toppen i Europas statistik, säger Klara Hradilova-Selin, utredare på Brå.