Behovet av ny vårdpersonal är omfattande i hela landet. Samtidigt klarar många av dem som utbildar sig till sjuksköterskor inte kraven.

Enligt en kartläggning av tidningen Vårdfokus har antalet sjuksköterskestudenter som tagit examen de senaste 20 åren minskat. 2020 var det 74 procent av studenterna som klarade att slutföra utbildningen.

LÄS ÄVEN: Sjuksköterska talar ut om svensk sjukvård: ”Skulle aldrig sätta min fot på sjukhus just nu”

Helén Marklund är programansvarig vid sjuksköterskeprogrammet i Linköping och Norrköping och ser flera orsaker till situationen.

– En kan vara att studenter har en föreställning om att det är ett väldigt praktiskt yrke och att det inte krävs så mycket teori, säger hon till SVT Nyheter.

Dålig läsförståelse

Kunskaperna brister främst i matematik och de naturvetenskapliga ämnena men programansvariga för sjuksköterskeutbildningar vittnar även om språkliga brister, såväl hos svenskar som utlandsfödda.

– Läsförståelsen, att ta till sig en text helt enkelt, är för dålig. Särskrivning och syftningsfel är vanliga orsaker till att svaren blir felaktiga och kan misstolkas, säger en av de intervjuade till tidningen.

Inga sänkta krav

Man är eniga om att studenternas förmåga att klara de akademiska studierna har blivit sämre de senaste tio åren.

LÄS ÄVEN: ”Sjuksköterskan” visste inte vad Alvedon var – fick ändå jobba kvar

För att få in fler på landets polisutbildningar sänkte man begåvningskraven. Det är dock inget som är aktuellt för sjuksköterskeutbildningen, enligt Marklund.