Det är inte bara beträffande corona som Sverige utmärker sig relativt våra grannländer i antal döda. Även gällande narkotikadödligheten ligger vi i topp, visar en ny nordisk studie. På 30 år har dödsfallen gått från 1,53 till 6,46 per hundratusen invånare – en ökning med mer än 400 procent.

– Det är en stadigt uppåtgående kurva, säger toxikologen Anna Jönsson på Rättsmedicinalverket, till TT.

En nordisk forskargrupp, där Rättsmedicinalverket ingår, har under de senaste 30 åren fört statistik och analyserat narkotikadödligheten bland narkomaner. Nu är rapporten över år 2017 klar. Den berör situationen i de nordiska länderna, alltså Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Flest antal döda har Sverige och Island.

Rapporten visar att i Norden är opioider den vanligaste typen av substanser som leder till döden. I Sverige handlar det oftast om heroin/morfin, metadon och burprenofin, alltså smärtstillande och beroendeframkallande medel.

– Det man dör av är att andningen slutar fungera. Det andra problemet med de här substanserna är att det finns en toleransökning. Man tål högre och högre doser, men tar man ett uppehåll sänks toleransnivån. Men så tror man att man tål samma dos som tidigare, och det leder till en överdos, säger Anna Jönsson.

En tidigare utförd studie, Europeisk narkotikarapport; trender och utveckling, utförd av EU:s narkotikabyrå (EMCDDA) som även den behandlade år 2017, visar att Sverige ligger i topp även inom EU. Folkhälsomyndighetens beräkningar visar att 959 dödsfall i Sverige 2017 kan kopplas till narkotika. Endast Estland hade fler narkotikarelaterade dödsfall det året.

– Vi ser på den här utvecklingen med oro, det är alldeles för höga siffror och vi ser ingen tydlig vändning, sa Mimmi Eriksson Tinghög, utredare på enheten för drogprevention vid Folkhälsomyndigheten till SvD när rapporten släpptes.

Rättsmedicinalverket hävdar att siffrorna är svåra att jämföra länder emellan då kvaliteten på rapporteringen kan skilja sig, ett argument som känns igen från svenska myndigheter i coronadebatten, då Sveriges höga dödssiffror kommer på tal. Samtidigt bör noteras att ökningen av dödsfall idag jämfört med för 30 år sedan delvis beror på förbättrade rättsmedicinska analyser. Det gör att dödsfall oftare än tidigare diagnostiseras som narkotikarelaterade på dödsorsaksintygen, enligt Folkhälsomyndigheten.

För tre år sedan, då mätningen utfördes, hade Sverige stora problem med så kallade fentanylanaloger, som orsakade ett stort antal dödsfall. Enligt Anna Jönsson har dessa idag i princip försvunnit. Dock säger hon att heroindödsfallen fortfarande ligger kvar på samma nivå i dag som då.

Enligt FN låg Sverige på fjärde plats globalt sett i antal överdoser per capita 2018. Flest hade USA, följt av Island och El Salvador.

Anna Fugelstad, psykolog och narkotikaforskare och en av författarna till studien Opioid-related deaths and previous care for drug use and pain relief in Sweden, hävdar att Sveriges höga dödssiffror till stor del på att opioidläkemedel skrivs ut allt mer lättvindigt. Hon menar att svensk sjukvård influerats starkt av den amerikanska, där aggressiv marknadsföring av smärtläkemedel lett till att miljontals patienter blivit beroende av opioider och tiotusentals årligen överdoserar med dödlig utgång.

– Sverige är med sin ökade förskrivning av opioidläkemedel på väg följa i USA:s fotspår. Det är främst legala opioider som dödar, säger Fugelstad till Drug News.

Fugelstad får medhåll av vetenskapsjournalisten och författaren Pelle Olsson, som för Narkotikapolitiskt Center undersökt orsaker till att fler svenskar dör av narkotika. Hans rapport i samma ämne, Sveriges höga narkotikadödlighet – vad beror den på och vad kan göras? konstaterar att legala opioider står för en majoritet av dödsfallen.

authorimage