Efter decennier av gängkriminalitet och nu även korankravaller lanserar Norrköpings kommun en ny mjuk metod för att komma till rätta med problemen – det offentliga stadsrummet ska fyllas med budskap om kärlek.

Norrköping har i likhet med många andra tidigare svenska städer genomgått en genomgripande demografisk förändring de senaste decennierna och som en följd av det fått brottas med många nya invandringsrelaterade ”utmaningar”. En av dem är en omfattande grov väpnad gängkriminalitet och nyligen blossade även det religionspolitiska våldet upp när staden fick sin första muslimska intifada i form av våldsamma korankravaller.

Men nu ska det bli ändring på det. Staden ansvariga politiker och offentliga höga tjänstemän har slagit sina kloka huvuden ihop och kommit fram till att där polismakten och det demokratiska rättssamhällets våldsmonopol gått bet på att få bukt med problemen kan ett kärleksbudskap från stadens ”goda krafter” vara lösningen.

Tidigare var tonläget från Norrköpings styrande Socialdemokrater och Moderater hårt och man kallade de kriminella elementen för ”drägg”, ”pack” och ”avskum”. Budskapet var att de skulle slängas ut ur stan och i de fall de inte är svenska medborgare också ur Sverige.

Hårdhandskar byts mot yllevantar

Men nu byter stadens ansvariga hårdhandskarna mot mjuka yllevantar. Ingen grupp ska få negativa epitet och ingen ska kastas ut. Stadens ”goda krafter” ska få en förstärkning, men inte i form av fler poliser och tuffare bemötande gentemot våldsverkarna. I stället är det med kärlek den ökade oron i samhället ska rås på.

Civilsamhället och polisen ska nu samarbeta under parollen ”Älska Norrköping” för att öka tryggheten på gator och torg.

– Vi väljer att inte peka ut någon enskild, negativ händelse som anledning till detta, men påskupploppen [sic] kan ses som ett skäl till kraftsamlingen, säger kommundirektör Anna Thörn, i en kommentar till statstelevisionen om initiativet.

Hon är övertygad om att kärlek i stället för våld är det rätta sättet att möta gängkriminalitet och våldsbejakande islamism.

– Det handlar om motståndskraft. Att fylla stadsrummet med det vi vill se mer av.

Dialog och fritidsgårdar

Inom ramen för projektet satsar man bland annat på mer dialog med staden antisociala invandrarungdomar i hopp om att de ska ta till sig svenska värderingar om yttrandefrihet och demokrati och sluta kasta sten på polisen. Stadens fritidsgårdar ska också få utökade öppettider.

Med budskapet ”tolerans och lugn” ska man också samarbeta med med Norrköpings muslimska samfund. Ett celebert besök av riksdagens talman Andreas Norlén (M) är också inplanerat för att tala stadens nysvenskar till rätta. Vid ett flertal evenemang ska det nya kärleksbudskapet trummas in samtidigt som det bjuds på fika, saft och bulle.

På sin webbplats skriver kommunen om satsningen att ”Norrköping är fullt av goda människor” och att det ”i en tid när samhället skakas om i syfte att öka klyftorna” behövs en mer ”välkomnande” attityd. En ny stadslogotyp med ett hjärta bredvid stadsnamnet har också tagits fram.