Den jättelika e-handelskoncernen Amazon har återkommande fått kritik för stressiga arbetsförhållanden på sina anläggningar. På personalavdelningen kläckte man därför idén att skapa små garderob- eller baja-maja-liknande hytter där de anställda kan kliva in på rasten och mötas av krukväxter, sval luft från en fläkt och avslappningsbudskap på en bildskärm.

Avstressningshytten lanserades under namnet ”AmaZen”, en ordlek med företagsnamnet och den buddhistiska skolan zen, känd för sina meditationsdiscipliner. Men initiativet fick inte det uppskattande bemötande som företaget hoppats på. I stället häcklas det friskt i sociala medier.

AmaZen-hytten liknas på Twitter vid bland annat en garderob, en baja-maja och en likkista. Den raljanta kritiken blev för mycket för Amazon som beslöt att radera den video man publicerat om initiativet där det beskrivs som en plats där de anställda kan ”fokusera på sitt mentala välbefinnande och ladda upp sitt inre batteri”.

Initiativet togs som ett svar på att Amazon återkommande fått kritik för de stressiga arbetsförhållanden som råder på deras anläggningar. Nu skulle de anställdas mentala hälsa värnas, menade man.

Gröna växter, fluffiga moln och meditativa budskap

Inuti hytten skulle gröna växter i krukor, sval luft från en fläkt, ett tak målat som en himmel med moln och meditativa budskap på en bildskärm räta ut personalens nerver och försätta dem i ett avslappnat stämningsläge.

I AmaZen-hytten pods, the company said: ”Under sitt arbetsskift kan den anställde besöka AmaZen-stationem och se korta videor med aktiviteter som är lätta att följa, däribland vägledda meditationsövningar, positiv självbekräftelse och lugnande scener med ljud.”

AmaZen-hytten ingår som en del i ett större projekt som e-handelsjätten nyligen lanserade kallat WorkingWell med fokus på att förse personalen med ”fysiska och mentala aktiviteter, wellness-övningar och stöd för hälsosamma matvanor”.