Enligt preliminära siffror för 2019 får fler och fler skånska patienter vänta längre än 20 minuter på att få hjälp av ambulans.

Under fjolåret kom man allt längre från målet på att 90 procent av patienterna ska få hjälp inom 20 minuter – då fick i stället strax över 80 procent hjälp inom den angivna tiden. En försämring jämfört med 2018.

– Det är vi såklart inte nöjda med och nu pågår en översyn för vad vi ska göra för att förbättra oss totalt, säger Gilbert Tribo (L) ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd till SR P4 Malmöhus.

Enligt Sjukhusläkaren är det bland andra Samariten Ambulans AB som inte klarar de uppsatta målen. Samariten kör i distrikt 2, Lund-Landskrona-Mellanskåne. Trots detta har man fått nytt förtroende i ytterligare ett år.

Under 2018 års tre första kvartal nådde Samariten målsättningen endast i ca 80 procent av fallen. Inte på en enda ort i distriktet nådde man målet på 90 procent. På vissa orter var resultatet anmärkningsvärt lågt, som 60 procent i Höör, 64 procent i Svalöv och 68 procent i Sjöbo.

– Om var fjärde eller var femte patient inte får den vård som den behöver kan man själv räkna ut konsekvenserna. En person med hjärtstopp som inte får hjälp inom 20 minuter får inte en rimlig chans. Det är uppenbart att politikerna känner till att man inte når målen – men de bryr sig inte om det, säger en ambulanssjuksköterska till Sjukhusläkaren.

Ett annat mål rör den så kallade anspänningstiden – tiden från utlarmning till uppdragets starttid. Vid prio 1-uppdrag ska denna vara max 90 sekunder men många stationer lyckas inte heller nå det målet.