En man som fallit ur sängen bedömdes inte ha behov av omedelbar hjälp och ambulansen som var på väg stoppades. När man sedan försökte få kontakt med mannen hade han avlidit.

En ambulans hade initialt satts på att hämta mannen. I väntan på denna ringdes mannen upp av regionens larmcentral för att följa upp hans tillstånd och man beslöt då om en lägre prioritet. Ambulans ersattes med sjukresa.

När sjukresan sedan väl kom på plats fick man ingen kontakt med mannen och uppdraget avbröts. Mannen hittades sedan död i hemmet.

LÄS ÄVEN: Ansågs ’för frisk’ för ambulans – avled

”Vid högre prioritering och snabb ambulansrapport hade möjligen patientens liv gått att rädda”, konstaterar Region Skåne nu.

Händelsen är anmäld som risk för vårdskada enligt lex Maria.