Enligt en ny undersökning litar bara en av tio amerikaner på media när det gäller rapportering om covid-19 och pandemin.

I undersökningen från NewsNation/Decision Desk HQ framgår att en stor majoritet av USA:s befolkning har en extremt låg tilltro till medierna – nio av tio litar inte på informationen mediehusen förmedlar i denna kontext.

Enligt samma undersökning litar inte många heller på president Joe Biden, endast 15 procent uppger att man tror på vad han säger om covid-19.

Inte heller Anthony Fauci, medicinsk chefsrådgivare till USA:s president, får speciellt högt förtroende – även om det är betydligt högre än för de två nämnda ovan. 30 procent har förtroende för Fauci.

Drygt hälften tror att pandemin aldrig kommer att gå över.

Biden mer impopulär än någonsin

President Joe Biden gör allt annat än imponerar amerikanerna. 53 procent ogillar hans arbete medan en nästan lika stor andel anser att han splittrar landet. Endast 33 procent anser att han gör ett bra jobb – ett tapp på hela elva procentenheter på bara en månad.

Enligt en mätning från slutet av december skulle Trump vinna över Biden om det vore val i dag.

Dansk tidning ber om ursäkt

Nyligen gick den danska tidningen Ekstra Bladet ut och bad sina läsare om ursäkt för hur man ”hypnotiskt” rapporterat om pandemin och okritiskt förmedlat myndigheternas narrativ.

I synnerhet gäller det hur man vidarebefordrat siffrorna kring antalet sjuka, men även när det gäller andra aspekter av pandemin som politiker och myndigheter ljugit om.

Man konstaterar samtidigt att vaccinens effektivitet för att sätta stopp för pandemin överdrevs kraftigt av myndigheterna.