Migrationsdomstolen i Malmö menade att regeringens gymnasielag inte kan tillämpas. Nu blir det upp till Migrationsdomstolen att avgöra frågan – domen där blir sedan prejudicerande.

Nyligen avgjorde Migrationsdomstolen i Malmö ett fall där en irakier hänvisar till den så kallade gymnasieamnestin. Efter en lagprövning har man funnit att beredningen av förslaget avseende sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagen inte får tillämpas. Irakiern har inte kunnat styrka sin identitet vilket gäller samtliga de 9 000 afghaner utan asylskäl som regeringen gett amnesti till.

LÄS MER: Majoriteten av amnestiafghanerna kan utvisas efter Migrationsdomstolens beslut

Mannen överklagar nu alltså domen vilken gör att den tas till Migrationsöverdomstolen där fallet blir prejudicerande.

LÄS MER: Migrationsverket fortsätter tillämpa amnestilagen – trots domstolens bedömning

– Varje domare är självständig i sitt bedömande så att det kan finnas olika uppfattningar och även inom en domstol kan det finnas olika uppfattning. Det är viktigt att det kommer till Migrationsöverdomstolen prövning så fort som möjligt så att vi får ett prejudicerade avgörande som alla ska förhålla sig till, säger chefsrådman Fredrik Löndahl.

Centerpartiet gjorde lagen juridiskt ogenomförbar?

I ett ledarstick i Smålandsposten nyligen påstås att det var Centerpartiet som såg till att det sänkta beviskravet på identitet implementerades i förslaget.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet var ense om att det skulle krävas att den asylsökande skulle kunna göra sin identitet klarlagd, men det ändrades efter Centerpartiets insats som också fick igenom att det skulle räcka att bara ha ambitionen om att gå i gymnasiet för att få uppehållstillstånd.