➤ SKOLAN Antalet elever som går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet ökar, och nästan hela tappet beror på försämrade resultat bland pojkar.

2014 låg andelen obehöriga på 13,1 procent. Nu är den uppe i 17,5 procent. Ökningen sedan förra året ligger på 0,6 procentenheter.

86,4 procent av flickorna blev behöriga jämfört med 79,2 procent av pojkarna – en skillnad på 7,2 procentenheter.

– Det är allvarligt att den totala behörigheten sjunker. Men det är också allvarligt att skillnaderna i resultat mellan olika elevgrupper är fortsatt stor. Det är inget annat än ett misslyckande för svensk skola att pojkar år efter år har sämre resultat än flickor och att föräldrarnas utbildningsnivå har en så avgörande inverkan på elevernas studieresultat, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

95,1 procent av elever vars föräldrar har lång eftergymnasial utbildning är behöriga jämfört med 78,1 procent av eleverna vars föräldrar har högst gymnasieutbildning.

Elever födda i Sverige är i större utsträckning behöriga jämfört med elever födda utomlands.

– Regeringen satsar nu på att rikta mer resurser till skolor utifrån behov. På Skolverket kommer vi att göra vårt yttersta för att stötta kommuner, fristående skolor, rektorer och lärare i att använda dessa resurser till det som gynnar eleverna och bidrar till en mer likvärdig skola, säger Peter Fredriksson.