I ännu en mätning bekräftas att en majoritet av svenska folket har helt andra åsikter kring invandringen än den politik regeringarna de senaste decennierna har fört. Dessutom stiger andelen som vill minska invandringen.

Det är i en ny mätning från Sifo som andelen som vill se ett minskat mottagande ökar – nästan sex av tio, eller 58 procent. Det är en uppgång med fyra procentenheter jämfört med mars i år.

Samtidigt vill endast åtta procent ta emot fler – en minskning – medan 19 procent tycker att dagens nivåer är lagom.

Som brukligt är i dylika mätningar frågar man specifikt om ”flyktingar”, som utgör endast en liten del av de som varje år kommer till Sverige.

Förknippas med brottslighet

Enligt Sifos opinionschef Toivo Sjörén förknippas invandring med integration och i viss mån lag och ordning, vilket debatterats allt oftare på senare år av uppenbara orsaker.

Även mätningar från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar samma slags trend.

Viljan för att minska invandringen är starkast bland Sverigedemokrater (99 procent), kristdemokrater (73 procent) och moderater (80 procent). Inte ett enda partis sympatisörer har dock en majoritet som vill öka invandringen.