Ett flertal skolor i Stockholm håller stängt på grund av coronaviruset. Men den hårt kritiserade statsepidemiologen Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten kritiserar agerandet och menar att det inte finns skäl till det. ”Vi var överens om att det inte fanns någon anledning att hålla skolor stängda”, säger han.

Bland annat Kunskapsskolan i Nacka och Campus Manilla i Stockholm har hållit stängt på grund av coronaviruset. Men även Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor meddelar att både gymnasieskolan och högstadieskolan i Djursholm hålls stängd under dagen. Dessutom håller Danderyds gymnasium som enda kommunal skola i Stockholmsregionen stängt i dag.

Men till SVT säger statsepidemiolog Anders Tegnell att han är oförstående.

– Jag förstår inte detta. Jag var på möte med alla kommunchefer igår kväll och vi var överens om att det inte fanns någon anledning att hålla skolor stängda. Friskolorna lever dock sitt eget liv.

Han fortsätter att säga att det inte finns någon mening och att barnen halkar efter i utbildningen.

– Det finns just nu ingen anledning till att hålla skolorna stängda då det bara innebär att barnen halkar efter i sin utbildning och att föräldrar inte kan gå till sitt arbete, vilket kan påverka andra ifall man till exempel arbetar inom äldrevården.

Elev och förälder smittad

Men Danderyds gymnasium skickade i morse ett utskick till alla föräldrar om att en elevs förälder bekräftats smittad. Kommunen anser ändå inte att det finns skäl att stänga skolan. På sin hemsida skriver de:

Detta beslut har tagits efter att det igår fanns bekräftad smitta hos en av skolans elevers förälder. Eleven som i början av veckan vistats i skolan har nu visat sig ha sjukdomssymptom.

Kommunen har idag haft kontakt med smittskydd Stockholm som klargjort att det i detta läge inte finns direkta medicinska skäl att stänga skolan. Åtgärden med att tillfälligt stänga skolan bedöms däremot vara nödvändig för att underlätta för skolledningen att planera verksamheten och bistå Smittskydd Stockholm i den smittspårning som kan komma att genomföras.

Samtidigt bekräftades en elev på Campus Manilla ha coronaviruset och att skolan därför skulle hållas stängd under torsdagen.

Statsepidemiolog Tegnell har sedan coronakrisen startat gjort sig känd för att bland annat kalla en fördubbling av coronafallen ”oproblematiskt”, att inte vilja stoppa flyg från vare sig Iran eller Italien utan sa att man ville göra lagom samt inte varit informerad eller brytt sig om flyg från krishärdarna.

Det har visat sig att en stor andel av de smittade har kopplingar till just Italien och Iran – och anlänt till Sverige med flyg.

Tegnell har tillsammans med Folkhälsomyndigheten fått omfattande kritik för passivitet och senfärdighet.

LÄS MER: Statsepidemiolog vilseledde om direktflyg från Kina: ”Det spelar ingen roll”

LÄS MER: Flyg från coronadrabbat Iran tilläts landa i Göteborg: ”Det gäller att göra lagom”

LÄS MER: Fördubbling av antal coronafall i Sverige: ”Oproblematiskt”

LÄS MER: Professor kritiserar Folkhälsomyndigheten för hanteringen av coronaviruset