➤ SÄRSKILD HÄNDELSE På tisdagen utsattes en kvinnlig anhörig till en polis för ett kidnappningsförsök, vilket föranledde att överfallet betraktas som en så kallad särskild händelse.

Kidnappningsförsöket skedde i Botkyrka kommun i Stockholms län. Kidnappningen genomfördes dock inte då kvinnan lyckades ta sig loss och själv larma polis.

En förundersökning är inledd gällande försök till människorov och leds av åklagare. Fallet betraktas som en så kallad särskild händelse vilket innebär att polisen går upp i stab, särskilda resurser och personer avsätts för att jobba riktat mot händelsen för att hantera situationen effektivt och händelsen hanteras separerat från övrig verksamhet.

Överfallet kopplas till en hovrättsförhandling som skulle ägt rum i dag som har med olagliga streetrace i Stockholmsområdet att göra.