En grupp ungdomar i Uppsala vill sätta press på kommunen att införa så kallade anonyma jobbansökningar där namnet på personen i fråga inte framkommer. För att understödja påståendet om diskriminering har statstelevisionen även talat med en vänsterextrem professor.

Det är SVT Nyheter Uppsala som upplåter plats åt fem ungdomar som påstår att jobbsökande med utländska namn diskrimineras systematiskt. Denna påstådda problematik vill man lösa genom att kommunen inför jobbansökningar där endast kompetens och erfarenhet framgår.

– Det ska inte spela någon roll var man kommer ifrån eller vad man heter, säger Malin Ericsson Unnerstad som påstår att det gjorts många undersökningar som visar att det här är ett problem.

LÄS ÄVEN: SVT:s expert: Dåd som i Vetlanda naturlig del av samhället

Ericsson Unnerstad säger också att då hennes generation växer upp ska det här problemet inte finnas längre.

Vänsterextrem professor

Statstelevisionen hänvisar även till Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, som också hävdar att personer med utländska namn i mindre utsträckning kallas till jobbintervju. Molina menar också att desto mer den mänskliga faktorn tas bort från ansökningsprocessen, desto bättre är det.

2015-2017 satt Molina i styrelsen för Antirasistiska Akademin och i samband med invandrarupploppen i Stockholm maj 2013 kritiserade hon polisen. Molina ska vara den som introducerat begreppet ”rasifiering” i Sverige. Hennes forskning påstås visa att segregation beror på rasism. På Twiter kallar hon sig bland annat feminist och antirasist och skriver i sin presentation att hon sysslar med ”intersektionalitet”.

LÄS ÄVEN: Kriminolog som lyfts fram av SVT sambo med vänsterextrem polishatare

På Uppsala kommun säger Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden, att man i dagsläget inte kommer att införa anonyma jobbansökningar.