På en pressträff på torsdagsmorgonen meddelade statsminister Magdalena Andersson (S) att regeringen beslutat höja anslaget till försvaret så snart som möjligt.

Det är med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde regeringen presenterade åtgärderna för att förstärka Försvarsmakten.

– Sveriges försvarsförmåga ska kraftigt förstärkas, säger Magdalena Andersson.

Anslaget till försvaret ska så snart som möjligt höjas till två procent av BNP, vilket i år hade motsvarat en ökning på 42 miljarder kronor.

Fler måste göra värnplikten

Efter att försvaret systematiskt monterats ned under flera decennier, och setts som ”ett särintresse”, säger man sig nu vilja bygga ”ett starkt, folkligt förankrat försvar”. Och fler kommer behöva dra sitt strå till stacken.

– Här vill jag tala klarspråk. Fler unga behöver på sikt bereda sig på att göra värnplikt och bidra till det militära försvaret, säger Andersson.

Natokoppling förnekas

Två procent av BNP till försvaret är något försvarsalliansen Nato har som mål att samtliga av dess medlemsländer ska ligga på, ett mål som dock långt i från alla uppfyller. Regeringen förnekar att det nya anslagsmålet skulle ha med Nato att göra.

Regeringen vill dock inte sätta någon tidsram för när budgeten ska nå det nya målet.

Från Sverigedemokraterna välkomnar man beslutet men påpekar samtidigt att det, som brukligt är, kommer alldeles för sent.

En av SD:s riksdagsledamöter noterar språkbruket hos Socialdemokraterna. I ett utbyte på Facebook skriver Mikael Eskilandersson att regeringen inte lovar något alls egentligen:

Missade du brasklapparna. ”När det ekonomiska läget tillåter…. Bla bla bla… så snart det kan finansieras… Målet är… Våra intentioner är… bla bla bla osv”.

Det är ju bara ett försök att verka som man gör något utan att egentligen lova något alls.