Antalet gripanden som ordningsvakter och väktare utför har mer än fördubblats på ett år. ”Det är mer ordningsstörningar på allmänna platser, mer narkotikahantering, ungdomsgäng som bråkar och som kanske upplevs som otrygga”, säger Li Jansson branschchef på Säkerhetsföretagen.

Branschorganisationen Säkerhetsföretagen berättar att deras medlemmar upplever en ökad brottslighet bland unga ute i samhället. Mikaela är ordningsvakt vid säkerhetsföretaget Nokas och vittnar om möten med allt yngre individer i sitt arbete, rapporterar SVT.

– Det kryper ner i åldrarna och det är mer knivar, både i förorter och i city, säger Mikaela.

LÄS ÄVEN: Farligare arbetsdagar för ordningsvakter – ”En del som riktar en pistol försöker man lugna ner”

Enligt Säkerhetsföretagen har antalet gripanden mellan år 2017 och 2018 som ordningsvakter och väktare utfört runt om i landet ökat från 4 985 till 10 760, det vill säga en ökning med 116 procent.

– Det är mer ordningsstörningar på allmänna platser, mer narkotikahantering, ungdomsgäng som bråkar och som kanske upplevs som otrygga. De påverkar det offentliga rummet och allmänna platser, säger Li Jansson, branschchef på Säkerhetsföretagen.

LÄS ÄVEN: Ungdomsgäng härjar på bibliotek – kommunen anlitar väktare

Brå: Ingen trend mot kraftigt ökad brottslighet
Även antalet kommunala upphandlingar av säkerhetstjänster har ökat kraftigt de senaste åren, det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.

Brottsförebyggande rådet (Brå) hävdar dock att det inte finns någon trend som visar en kraftigt ökad brottslighet bland unga i samhället som säkerhetsbranschen vittnar om. De lutar sig på sin egen undersökning från år 2017 där skollevers utsatthet och inblandning i brottslighet mättes och den visade ingen ökad trend.