För män under 30 har andelen nästan halverats. För kvinnorna stiger andelen dock.

Sifo har på uppdrag av Svenska dagbladet undersökt hur stor andel av svenska folket som kallar sig feminister.

I den förra undersökningen 2014 titulerade sig nästan 50 procent av männen i åldrarna 30-64 som feminister – i årets undersökning har andelen i samma åldersgrupp sjunkit till en av fyra.

Hos kvinnorna ökar andelen, i synnerhet hos de yngre i åldrarna 15-29 där 72 procent ser sig som feminister. Motsvarande siffra i undersökningen 2010 var 44 procent.

– Jag tror att många män har känt att feminismen blivit mer exkluderande, att det är en sorts identitet i en större politisk vänsterorienterad idévärld, säger författaren Nina Åkestam till Svenska dagbladet.

Stora skillnader

Utöver stora skillnader mellan könen finns även stora skillnader mellan hur man röstar. Den lägsta andelen feminister har Sverigedemokraternas väljare: 15 procent. Högsta andelen finns hos Vänsterpartiet: 87 procent.

En markant skillnad finns också hos blocken. Bland de rödgröna är 63 procent feminister och 37 procent bland alliansväljare.

Ytterligare en skillnad är geografi. I Stockholm, Göteborg och Malmö samt norra Sverige är nästan hälften feminister medan endast 23 procent är det i Sydsverige.