antibiotikaresistens-9348831
Utrikes

Antibiotikaresistenta bakterier från Mellanöstern hot mot mänskligheten

Publicerad 8/15/2019
Annons

I Mellanöstern är överanvändning och felaktig användning av antibiotika ett stort problem. I stället för att bota infektionerna leder missbruket till att bakteriestammar anpassar sig och blir resistenta mot antibiotikan. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är antibiotikaresistenta bakterier ett av de största hoten mot hela mänskligheten. Det rapporterar SVT.

I det kaotiska, konfliktfyllda och krigshärjade Mellanöstern råder dålig kontroll på det mesta. Sjukvården och hur medicinska preparat används är inget undantag. Okunniga läkare, rena kvacksalvare och privatpersoner förskriver och använder antibiotika på ett omdömeslöst sätt.

”Finns överallt”
De resistenta bakterierna som detta antibiotikamissbruk resulterar i sprids sedan mellan människor. Zakaria al-Bakri som arbetar för Läkare utan gränser på en nyöppnad klinik i Irak berättar att dessa bakterier nu finns överallt.

– Den här sortens bakterier kan finnas överallt. På huden, på kläderna. Vi valde från första början att ta biopsi, vävnadsprov, från varenda patient som sökte vård på kliniken. Och blev sedan helt chockade när vi upptäckte att den antibiotika som patienterna tidigare hade fått inte funkade, de var lönlösa.

Enligt Zakaria al-Bakri bär nu så många som 40 procent av alla patienter på de resistenta bakterierna.

Att många i regionen drabbas av sårskador i krigs- och konfliktsituationer är något som skyndar på spridningen. Såren behandlas ofta inte korrekt och hålls inte rena, så de resistenta bakterierna får enkelt fäste.

Hot mot hela mänskligheten
Världshälsoorganisationen, WHO, varnar för antibiotikaresistenta bakterier som ett av de största hoten mot hela mänskligheten. Omfattande strömmar av migranter kommer från Mellanöstern till Europa, inte minst Sverige, och den övriga västvärlden och för med sig de svår- eller helt obehandlingsbara bakterierna.

I en inte alltför avlägsen framtid kan ett infekterat sår bli liktydigt med en dödsdom. Även andra multiresistenta typer av bakterier gör sitt intåg här. Exempelvis är den i Sverige tidigare utrotade lungsjukdomen TBC nu åter tillbaka på bred front men nu ofta i multiresistent skepnad som är mycket svårbehandlad.

LÄS ÄVEN: Forskare har hittat ny antibiotikaresistent stam av tuberkulos bland asylsökare

Inga hälsokontroller för migranter
För svenskt vidkommande förvärras situationen och riskerna av att man från politiskt håll beslutat att obligatoriska hälsokontroller av migranter och andra resenärer från högriskområden är alltför integritetskränkande. Ingen vet därför hur många som bär på farliga resistenta bakterier som reser in i landet.

Att behandla sjukdomar och infektioner med antibiotika kräver kunskap, något som Zakaria al-Bakri säger i stor utsträckning saknas i Mellanöstern.

– Budskapet är de “fyra rätt” – rätt diagnos, rätt antibiotikasort, rätt dosering och rätt behandlingslängd.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
469Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons