I början av maj upptäckte WhatsApp, som sedan 2014 ägs av Facebook, att flera användare fått programmet installerat utan att ha själva ha gjort något. Användare uppmanas nu att uppdatera till den senaste versionen.

WhatsApp har idag omkring 1,5 miljarder användare och används för att skicka text-, bild-, video- samt ljudmeddelanden via data istället för sms.

Spionprogrammet ska ha installerats via appens samtalsfunktion trots att man inte svarade på samtalet. Samtalet ska sedan ha raderats från listan över inkommande samtal.

På företaget bakom spionprogrammet, NSO, förnekar man att de själva skulle ligga bakom smittan och man ska nu utreda saken. NSO sysslar med att ta fram övervakningsprogram för nationella säkerhetstjänster, bland annat Pegasus som låter användaren kontrollera kamera och mikrofon på den smittade mobiltelefonen.

Det är oklart exakt hur många användare som drabbats.