Bara i länder i krig kan man hitta en liknande situation. Under de senaste åtta åren har antalet granatattacker ökat kraftigt och 116 incidenter skördade två döda och nio skadade.

– Det är extremt i ett land som inte befinner sig i krig, säger kriminalkommissarie Gunnar Appelgren som är expert på gängkriminalitet.

Det är inte bara avseende skjutningar, som mångdubblats de senaste åren, Sverige sticker ut – även antalet granatattacker är unikt. En majoritet skedde i Malmö, Stockholm och Göteborg. Under samma period skedde 1 048 skjutningar i storstäderna, framför allt i de så kallade utsatta områdena.

Inom ett par veckor efter en skjutning är risken fem gånger högre för att en ny skjutning sker inom 100 meter från den första skottlossningen. Samma sak gäller vid handgranatsattacker.

Siffrorna har sammanställts i rapporten Explosive violence: A near-repeat study of hand grenade detonations and shootings in urban Sweden av forskare på Institutet för framtidsstudier och Malmö universitet.

Enligt kriminologen Amir Rostami från Institutet för framtidsstudier, en av forskarna bakom rapporten, förbryllas forskare och poliser från andra europeiska länder över det som sker i Sverige.

– Varför det ökar så pass kraftigt och varför Sverige sticker ut är frågor som vi inte kan svara på, säger Amir Rostami.