Efter arabiska är somaliska, tigrinja, dari och persiska de vanligaste språken.

På torsdagen släppte SOS Alarm statistik över det gångna årets tolkade samtal.

Under 2017 ökade dessa med 34 procent och arabiska är fortsatt det överlägset vanligaste tolkade språket.

Totalt 7 783 nödsamtal tolkades under fjolåret till ett andra språk än svenska och engelska.

Trenden fortsätter under januari 2018 med 773 tolkade nödsamtal – den högsta noteringen för en enskild månad någonsin.

– Den som ringer till SOS Alarm behöver kunna svara på två frågor: var är du och vad har hänt? Med tolkhjälp får vi en bättre precision i detta i fler samtal och minskar risken för missförstånd. Att kunna tala sitt modersmål i ett nödläge kan också vara oerhört viktigt för att känna sig förstådd och det kan också bidra till att skapa trygghet i en kaotisk situation, säger Gunnar Bergström, ansvarig för 112-tjänsten vid SOS Alarm.

– Att antalet tolkade samtal ökar ser vi som en naturlig avspegling av det samhälle vi lever i. SOS Alarm måste hela tiden anpassa verksamheten efter de behov som finns och växer fram runt omkring oss. Vi strävar efter att skapa ett tryggare Sverige för alla; vem du än är, var du än är, finns hjälpen ett samtal bort.

Alla SOS-operatörer ska kunna ta emot samtal på svenska och engelska. SOS Alarm har därutöver möjlighet att tolka till 200 språk och språkgrupper via en extern tolktjänst. Tolken kopplas in i ett trepartssamtal och tolkar därefter SOS-operatörens intervju med den hjälpsökande.

2013 tolkades 241 samtal. 2015 hade antalet ökat till 3 353 och 49 språk – två år senare 7 783 samtal till 69 språk.