En arbetsförmedlare i Norrbotten som ville bättra på sin statistik ringde sig själv hundratals gånger. Trots detta får personen jobba kvar.

661 gånger ringde arbetsförmedlaren sig själv under första halvåret 2021 och spenderade drygt 80 timmar på detta. Skälet ska ha varit att personen i fråga mått dåligt av hemarbete och i stället för att ta upp saken med arbetsgivaren löste arbetsförmedlaren det på det här sättet.

Arbetsförmedlaren anmäldes till myndighetens personalansvarsnämnd som konstaterar att arbetsförmedlarens handlande allvarligt skadat allmänhetens och arbetssökandes förtroende för myndigheten.

Får jobba kvar

Man skriver också att ”agerandet riskerar dessutom att leda till att arbetssökande inte får den hjälp de har rätt till och i slutändan att de kan gå miste om sin rätt till arbetslöshetsersättning”.

Trots detta får personen jobba kvar med en varning och ett avdrag på 25 procent på lönen under en månad.