Ny statistik från Arbetsmiljöverket visar att antalet anmälningar rörande våld och hot i skolan har fördubblats på fem år, från 450 till nästan 900 anmälningar per år, rapporterar SR.

För att råda bot på problemen har regeringen lagt fram förslag som uppges innebära att elever inte bara har rättigheter utan också ett ansvar för att bidra till arbetsmiljön i skolan. Vidare föreslår man även ett mobiltelefonförbud samt göra det enklare att stänga av elever som utsatt andra för hot och våld.

LÄS ÄVEN: Lavinartad ökning av lärare som lämnar yrket på grund av arbetsmiljön

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, är inte särskilt entusiastisk till regeringens förslag och uppmanar staten att ta ansvar för svensk skola.

– Det är säkert ett bra förslag men jag undrar hur stor påverkan det egentligen får ute i den faktiska skolverksamheten. Staten behöver ta ett ansvar för svensk skola. Både för styrdokumenten men också för finansieringen, säger Fahlén.

LÄS ÄVEN: Förälder misshandlade lärare när sonen inte fick högre betyg – frias av tingsrätten