➤ Då debatten fortsatte påstod Fritzon bland annat att Sverigedemokraterna i sedvanlig ordning ägnar sig åt ett ”genuint förakt för grundläggande demokratiska värden”.

I början av november avslöjade Samhällsnytt att Anna Lundberg, den statliga utredaren bakom förslaget om att ge uppehållstillstånd till asylsökande med avslag som inte går att utvisa till sina hemländer, är aktiv inom Asylgruppen i Malmö.

Detta reagerade Jeff Ahl (SD) på som pressade regeringen på svar om asylaktivistens tillsättning. I en interpellation till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) frågade Ahl varför regeringen anlitar en profilerad asylaktivist som statlig utredare för de så kallade limbofallen.

På tisdagen togs frågan upp i riksdagens interpellationsdebatt och besvarades av migrationsminister Heléne Fritzon (S).

Som svar gav Fritzon en lång utläggning om hur de statliga utredarna utses och vilka direktiv de har och att hon i och med denna process känner sig övertygad om att regeringen sedan kan ta beslut som är såväl sakliga som objektiva samt ”håller en god kvalitet”.

Ahl tog sedan upp hur resterna av folkhemmet monteras ned av globalistiska krafter varpå han gav en rad exempel som påverkats av migrationspolitiken.

Vidare kritiserade Ahl ännu en gång utnämningen av Lundberg vars personliga åsikter man kunde ha tagit reda på med ”en enkel googling”.

I utnämningen av Lundberg är både korruption och nepotism inblandat, menade Sverigedemokraten.

Själva utredningen i sig är onödig och är bara ett sätt för regeringen att motivera framtida amnestiförslag liknande det som offentliggjordes på måndagen, sa Ahl.

– Regeringen beställer utredningar som inte behövs istället för att göra saker som dom faktiskt kan göra, fortsatte Ahl efter att även ha tagit upp de så kallade marockanska gatubarnen.

– Det viktiga är att sätta det egna folkets trygghet först, konstaterade Ahl och hänvisade till regeringens migrationspolitik som bevis på att man inte har för avsikt att göra just detta.