Projektet finansieras med ett bidrag från länsstyrelsen. ”Vi menar att det finns ett behov av kunskap om rättigheter för gruppen asylsökande i stort”

På Örebro rättighetscenter, som driver en antidiskrimineringsbyrå i Örebro län och erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som känner sig diskriminerade samt bedriver opinionsbildning och lobbying, lanserar man i höst ett projekt om normer, mänskliga rättigheter och diskriminering för asylsökande.

– Vi är väldigt glada att vår ansökan beviljats, det visar att Länsstyrelsen tror på vår verksamhet och förstår vikten av att känna till sina rättigheter, säger Petra Elb, verksamhetsansvarig vid Örebro Rättighetscenter, i ett pressmeddelande.

Tidigare projekt har bland annat bestått av att informera så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” och dessas gode män och sina rättigheter.

– I samtal på bland annat språkcaféer har det framkommit asylsökanden till viss del blivit informerade om sina rättigheter, men inte alls i samma utsträckning som för ensamkommande barn. Vi menar att det finns ett behov av kunskap om rättigheter för gruppen asylsökande i stort, säger Petra Elb.