På torsdagen inleds Sverigedemokraternas partikongress. En central fråga är återvandring, men endast frivillig sådan.

Den 25 – 28 november anordnar Sverigedemokraterna sina landsdagar för 2021 i Karlstad. Landsdagarna är Sverigedemokraternas högst beslutande organ och hålls vartannat år. Utöver att välja partistyrelse kommer Landsdagarna även att behandla motioner från enskilda ombud.

Ombuden ska även rösta om det inriktningsprogram som ska ligga till grund för partiets politik inför valet nästa år.

På flera områden framhåller förslaget till inriktningsprogram behovet av återvandring vilket Jimmie Åkesson menar skulle kunna ske genom uppsökande verksamhet.

LÄS ÄVEN: Återvandring ödesfråga för Sverige

– Är man inte integrerad, lever man till synes i ett evigt utanförskap, lever på bidrag och kan inte försörja sig själv och har inte lärt sig språket, är överhuvudtaget inte en del av det svenska samhället och vill återvända, då kan vi hjälpa till med det på olika sätt, säger Åkesson till statsradion.

Grunden i förslaget är att återvandring ska ske på frivillig basis men ska göras mer attraktivt genom olika former av stimulanser. Hur man ska få detta att fungera behöver enligt Åkesson utredas.