DEBATT Är kyrkovalet meningslöst eller är det viktigare än vad många tror? Kyrkan har mer makt än vad man kan ana, vilket inte minst visar sig i deras aktiva vänsterlobbyism i riksdagen.

För Alternativ för Sverige är det självklart att ta striden mot det politiskt korrekta etablissemang och den kulturmarxistiska 68-vänster som infiltrerat såväl kyrkan som svenska myndigheter. Vi vill ta tillbaka kyrkan och göra den till den folkkyrka den var menad att vara.

Enda sättet att vinna mot det politiskt korrekta etablissemang som nedmonterat vårt tidigare trygga och traditionella samhälle är att steg för steg ta tillbaka institution efter institution.

Inför riksdagsvalet 2018 gick Alternativ för Sverige till val på en aktiv och i huvudsak tvingande återvandringspolitik och det står fast. Det innebär inte att den frivilliga återvandringen är ointressant, tvärtom är den en viktig komponent för återvandringspolitiken i sin helhet.

Svenska kyrkan har en viktig roll att fylla i att ge invandrare som saknar sitt hemland en välvillig knuff i rätt riktning för att återvandra. Kyrkans roll som kulturbevarare skulle därmed uppfyllas, genom att institutionen aktivt bidrog till att göra Sverige mer etniskt och kulturellt homogent.

Vi gick även till val på en rad välfärdsreformer, allt för att värna de mest utsatta grupperna. Även här har kyrkan en viktig roll att fylla, särskilt idag då välfärdssystemen är satta under en allt tyngre press och allt fler utsatta svenskar faller mellan stolarna till följd av de nedmonteringar borgerliga och socialistiska regeringar gjort sig skyldiga till.

Istället för att bevara den svenska kulturen och bedriva välgörenhetsarbete för de mest utsatta svenskarna, läggs kyrkans tid och resurser på att gömma afghanska fullvuxna män – vilket Alternativ för Sverige vill ska upphöra med omedelbar verkan.

Kyrkans roll som politisk lobbyorganisation är också något att beakta. Kyrkans medverkande på Pridefestivaler med pedofila inslag är till exempel något som måste stoppas. Kyrkan ska istället genom lobbyism fördöma och motarbeta organisationer som tillåter pedofilapologeter invigningstala, vilket har skett under Stockholm Pride.

BDSM-uppvisningar är ett vanligt förekommande inslag i paraderna och kyrkan ska inte legitimera att vuxna låter barn exponeras för detta. Likaså är dildokubb som organiserats av Pride i samma park där barn hoppade hoppborg direkt sjukt, att låta barn bevittna dylikt är att försöka normalisera att barn rör sig i sexualiserade sammanhang.

Kyrkovalet är ett viktigt val. Även de som är 16 år och är medlemmar i kyrkan tillåts rösta! Ni som vill se ett svenskt Sverige och vill ta kampen inom alla viktiga institutioner kan i år rösta in ett nationalistiskt alternativ i kyrkans högst beslutande organ.

Alternativ för Sverige vägrar ge upp även när det ser som mörkast ut och vi vill fortsätta kämpa tillsammans med alla er nationalister därute för att ta tillbaka det trygga och traditionella Sverige.

Jeff Ahl
Styrelseledamot, Alternativ för Sverige