Enligt en ny undersökning om arbetslivet har drygt åtta av tio någon gång känt sig diskriminerade och åldersdiskriminering är det vanligaste upplevda skälet till att man tror sig blivit bortvald vid rekrytering.

Mer än 1 200 jobbsökare har svarat på undersökningen som rekryterings- och bemanningsföretaget TNG, The Next Generation, utfört. Företaget kallar sig ”specialister inom fördomsfri rekrytering och bemanning”. Branscherna som omfattas är bland annat IT, teknik, logistik, marknadsföring, HR, finans och ekonomi.

LÄS ÄVEN: Inte diskriminering att neka slöjbeklädd kvinna jobb

82 procent i undersökningen uppger att de tror sig har blivit bortvalda på diskriminerande eller irrelevanta grunder vid rekrytering , vilket är en kraftig ökning på tolv procent jämfört med 2019.

– Vår undersökning visar samtidigt att det aldrig har varit viktigare att utmana traditionell rekrytering och inte stirra sig blind på informationen i ett CV och faktorer såsom ålder, namn och etnicitet. Helt enkelt för att inte gå miste om de bästa kandidaterna, oavsett bransch eller yrkesområde, säger Åsa Edman Källströmer, VD på TNG.

Av de 82 procenten pekar 70 procent ut ålder som det vanligaste skälet till att man tror sig ha blivit bortvald vid rekrytering.

Distansarbete populärt

Samtidigt påstås 85 procent vilja jobba i team med ”olikheter” där man i synnerhet vill ha blandade åldrar och kön.

Andra fynd är att 80 procent vill jobba helt eller delvis på distans och endast 20 procent vill uteslutande jobba från arbetsplatsens kontor.

LÄS ÄVEN: Jurist: Krav på svenskkunskaper för anställning kan vara olagligt

72 procent uppger att en bra chef är viktigaste faktorn i valet av ny arbetsgivare. Lön och förmåner hamnar på andra plats med 64 procent.

87 procent ser att vara rak och tydlig som den viktigaste chefsegenskapen, och 86 procent vill inte få privata frågor på anställningsintervjun.