Thorax operationsavdelning i Linköping testade deras 50 anställda för corona efter att de haft patienter som varit sjuka i covid-19. Det visade sig att hälften av de testade visade positivt för corona. Flera hade inga symptom men skickades ändå hem.

Personalläget bedömdes kunna bli kritiskt och därför testades alla efter att avdelningen haft patienter som varit smittade. En handfull var helt utan symptom eller hade mycket lindriga symptom som huvudvärk eller snuva.

– Vi vet att sjukdomen har flera ansikten och en del får nästan inga symtom utan kanske bara lite huvudvärk eller nästäppa, säger Britt Åkerlind.

I Sverige har man till skillnad från i många andra länder väldigt sällan testat hela grupper, inklusive de utan symptom.

– Vi vet att sjukdomen har ett brett spann av symtom. Det finns andra studier som visar att personer kan ha små eller inga symtom, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten till SR.

Sverige valde att inte utföra masstester för att veta hur spridningen skett i samhället men nu ser Folkhälsomyndigheten ut att vända. Nu ska de ta reda på hur många som är smittade i samhället och hur många som har lindriga symtom.

Band annat pågår en studie i Stockholmsområdet av 650 slumpvis utvalda personer.

Resultatet från operationsavdelningen i Linköping understryker behovet av social distansering, menar Wisell.

– Det här understryker ju bara att det inte räcker med att vara uppmärksam på symtom utan att man måste iaktta social distansering i så hög utsträckning som möjligt.

authorimage