Det var i början av oktober i år som Samhällsnytt rapporterade om en vänsterpartistisk åklagare i Varberg, Ingela Svenson, som på ett sammanträde med kommunfullmäktige hotade sina politiska motståndare med fängelsestraff samt ägnade sig åt politisk aktivism i övrigt. Nu kan Samhällsnytt avslöja att Svensons egen arbetsgivare, Åklagarmyndigheten, idag anmäler henne till Statens ansvarsnämnd – och skriver i anmälan att kvinnan misskrediterade åklagarväsendet.

Frågan som diskuterades på sammanträdet handlade om en motion från en sverigedemokratisk politiker om att polisanmäla ensamkommande migranter som ljuger om sin ålder. I ett anförande i sin roll som representant från Vänsterpartiet passade Ingela Svenson på att berätta om att hon även arbetar som åklagare vid åklagarkammaren i Halmstad.

Vidare uppgav hon att hon aldrig skulle väcka åtal mot en ensamkommande som uppgett falsk ålder men att hon däremot kan tänka sig att göra det mot den Sverigedemokrat som polisanmäler en sådan ensamkommande. Hon räknade också upp straffsatser på mellan 6 månader och 2 år som hon menade att sådana ”okynnesanmälningar” leder till.

LÄS MER: V-märkt åklagare hotar dem som polisanmäler ensamkommande med fängelse

Åklagarens utspel ledde till skarp kritik och diskussionen om politiseringen av rättsväsendet i Sverige har blossat upp på nytt.

Samhällsnytt kan avslöja att Svensons egen arbetsgivare idag har lämnat in en anmälan mot henne till Statens ansvarsnämnd med anledning av hennes utspel. I anmälan underskriven av riksåklagaren Petra Lundh radas de krav upp som ställs på åklagarväsendet – bland annat objektivitet och saklighet.

I anmälan menar åklagarmyndigheten att Ingela Svenson har brutit mot de regler som villkorar yrket:

”Enligt Åklagarmyndighetens uppfattning innebär de uttalanden som Ingela Svenson gjort i kommunfullmäktige att hon avsiktligen har överträtt de bestämmelser och riktlinjer som redovisats ovan.”

Myndigheten är skoningslös i kritiken mot sin medarbetare i anmälan:

”Hon har på förhand tagit generell ställning till hur hon som åklagare avser att handlägga och besluta i enskilda ärenden dels genom att uttala att hon inte avser att utreda och väcka åtal beträffande vissa typer av anmälningar eller anmälda personer, dels genom att närmast utlova att väcka åtal mot politiska motståndare som gör polisanmälningar av visst slag. I detta ligger också att hon generellt underkänner av myndighet gjorda åldersbedömningar.

I sina uttalanden misskrediterar hon samtidigt andra statliga myndigheter genom att underkänna åldersbedömningarna och ifrågasätta att Migrationsverket lägger sådana till grund för sina beslut.

Slutligen använder hon sin roll som åklagare för att förstärka sitt politiska budskap.

Åklagarmyndigheten anser att överträdelserna är så allvarliga att Ingela Svensson ska meddelas en disciplinpåföljd.”

Disciplinpåföljden ska vara i form av ett löneavdrag, i andra hand – varning. Åklagarmyndigheten begär även att ärendet ska hanteras med förtur – vilket kan ha sin förklaring i att Svenson avser att gå i pension den 31 januari 2020.

Detta är inte första gången som den aktuella åklagaren blir föremål för disciplinåtgärder. Samhällsnytt kan berätta att redan 2005 meddelades Svenson en varning av Statens ansvarsnämnd på grund en oförsvarligt långsam handläggning av ett ärende om kontaktförbud.

Beslutet från Statens ansvarsnämnd från 2005 och den nya anmälan kan laddas ned och läsas i sin helhet på följande länkar:  Ä_13_2019_Anmälan_aktbilaga_1 och beslut I Svensson

Av handlingarna framgår samtidigt att Ingela Svenson ska fortsätta tjänstgöra som åklagare fram till den 31 januari 2020 – eftersom myndigheten inte har yrkat avsked.

Samhällsnytt har sökt Svenson för en kommentar – utan framgång. På sin Facebook går hon dock till attack mot ”SD-gossar” som enligt henne ”driver hatkampanjer mot politiska motståndare.” Samhällsnytt noterar att hon inte kommenterar eget uttalande där hon i egenskap av åklagare hotade sina egna politiska motståndare med fängelsestraff: