Med anledning av bråk och andra oroligheter har ett badhus i Göteborg blivit tvungna att ta till nya åtgärder för att råda bot på situationen.

Från och med februari har badhuset Angered Arena i det utsatta området Angered strax utanför Göteborg infört en identifieringskontroll av alla besökare mellan 12-17 år. Kontrollen innebär att personal i receptionen registrerar och fotograferar besökaren i samband med inträde.

LÄS ÄVEN: Skyddstopp stänger idrottshall efter kommunanställd misshandlats

Bakgrunden till införandet av det nya systemet är enligt Emir Slavotic, chef för anläggningar i Göteborgs idrotts- och föreningsförvaltning, en förhöjd risk för olyckor, drunkningstillbud och incidenter. Med incidenter avses bråk med personal och andra badgäster som gör att man vill komma i kontakt med vårdnadshavarna.

– Just i den här målgruppen ser vi också bråk med personal och andra gäster och då är det bra sätt att identifiera ungdomar som inte följer våra ordningsregler, förklarar Slavotic till SR.

Personal misshandlad
I januari förra året rapporterade Samhällsnytt om en idrottsledare som tillrättavisade en grupp ungdomar som störde verksamheten i Hammarkullehallen i Angered. Enligt Maria Westberg, enhetschef för idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg hade man ”sedan en tid tillbaka haft problem med ungdomsgäng som stör verksamheten”.

Det hela utmynnade i att den anställde utsattes för en misshandel och idrottshallen belades med skyddsstopp av fackförbundet Kommunal.

– Den anställda blev misshandlad och grovt kränkt. Det är en incident som vi ser oerhört allvarligt på, förklarade Westberg.

För att öka tryggheten för de anställda diskuterades dubbelbemanning på kvällar och helger. Även införande av övervakningskameror, personlarm och passeringskort övervägdes.

LÄS ÄVEN: Släkter och kriminella nätverk sätter skräck i Göteborgs förorter