I förrgår sände statstelevisionen ett inslag i Lilla Aktuellt som handlade om källkritik. I inslaget radar man upp mediebolag som är trovärdiga – och varnar samtidigt för ”sajter” som har ”andra syften”. ”Här jobbar journalister som är utbildade för att ta reda på om saker är sanna eller falska”.  Programmet riktar sig mot barn i 8-12 års åldern – en ålder där man enligt flera undersökningar är mest mottaglig för yttre informationspåverkan.

Barnprogrammet firade den så kallade Källkritikens dag med ett långt inslag om källkritik. Enligt statstelevisionen består källkritik i att titta på vem källan är istället för källans budskap, eller med andra ord diskutera budbäraren. En argumentationsteknik när källan angrips istället för budskapet kallas ad hominen och brukar ses som en dålig stil i debatten. Frågan som de små tittarna ska ställa sig enligt SVT är ”Vem har gjort nyheten?”.

Ogenerat svarar tv-ankaret på den retoriska frågan:

– Om det inte står tydligt varifrån informationen kommer då är nyheten inte lika trovärdig som om till exempel vi på Lilla Aktuellt eller andra nyhetsbolag berättar något.

Nästa fråga som ingår i SVTs definition av källkritik är ”Är de (som har gjort nyheten – anm.) trovärdiga?”. Även där har statstelevisionen ett tydligt svar:

– De flesta av nyhetsbolag är mer trovärdiga än om någon person på Insta eller Youtube berättar något, slås det fast i programmet samtidigt som logotyper för SVT, SR, DN, Aftonbladet, SvD och TV4 behjälpligt dyker upp på skärmen.

– För här jobbar det journalister. De är utbildade i att ta reda på om saker är sanna eller falska, fortsätter programledaren.

Inslaget sändes samma dag som Samhällsnytt uppmärksammat att SVTs Veckans brott förfalskade ett kontroversiellt citat från polisen och försökte att släta över sitt agerande genom att kalla det för ”missförstånd”.

LÄS MER: Polisen: SVT förfalskade citatet om råd att lämna värdesakerna hemma

Den sista frågan som måste ställas för att vara ”källkritisk” är ”Vad är syftet?” Där misstänkliggör SVT ”sajter” som har ”andra syften”. Sajter nämns inte vid namn. Däremot passar man på att berömma sig själva – igen:

– När vi på Lilla Aktuellt berättar nyheter så är vårt syfte att ni ska få reda på vad som händer i Sverige och i världen, men en del sajter har andra syften – till exempel att sprida lögner.

Inslaget avslutas med ett reportage från Karlstad där skolbarn ägnar sig åt praktiska övningar i ”källkritik”.  Under upbeat bakgrundsmusik demonstreras bland annat en löpsedel med ett ordet ”Trump” i stora bokstäver.

Enligt flera undersökningar är barnens hjärna mest mottagligt för påverkan från föräldrar och andra utomstående mellan 10 och 14 år – eller med andra ord i samma ålder som SVTs Lilla Aktuellt inriktar in sig på. Programmet fokuserar på att presentera den så kallade källkritiken som en rolig och naturlig aktivitet som flera jämnåriga är engagerade i – en annan aspekt som behöver finnas med för att maximera påverkan på barnen.

Inslaget kan ses nedan:

https://vimeo.com/323742517/c4605cbfeb

Ansvarig utgivare för programmet är Eva Landahl. Samhällsnytt har ställt flera frågor till henne över mejl. Däribland frågade vi hur omnämnandet av flera privata mediebolag som ”trovärdiga” rimmar med kravet på opartiskhet samt förbud mot otillbörligt gynnande av varumärken i public service som finns i SVTs tillståndsvillkor.

Slutligen ställde vi samma frågor till henne som Lilla Aktuellt menar att de små tittarna ska ställa för att vara ”källkritiska”:

”Vem har gjort det här inslaget?

Samma dag som ni sände inslaget har det bland annat framkommit att SVTs journalister har förfalskat ett kontroversiellt citat från polisen. Ändå hävdas det i Lilla Aktuellt att SVT är ”trovärdiga” och att det jobbar ”professionella journalister” där. Är ni verkligen det?

I vilket syfte drillas barn i det som egentligen är en motsats till källkritik och som går ut på att träna barnen att okritiskt ta in er medieproduktion och diskutera budbärare istället för budskapet?”

Alla dessa frågor besvarades av Landahl i ett mejl:

”SVT är trovärdiga i sin rapportering. Men vi kan göra fel och då är vår policy att felet ska rättas.När det gäller gynnande hänvisar Lilla Aktuellt till sex olika varumärken. Det kan inte betraktas som gynnande av en produkt.”

Innan Landahl blev ansvarig utgivare för Lilla Aktuellt var hon ansvarig utgivare för SVT Nyheter för vuxna. Hon fick dock lämna den positionen under valåret när det framkommit att hon satte gilla-markeringar på SD-kritiska artiklar på Twitter.