På flera platser i Göteborg har gatuslagsmål där barn så unga som tio samlas blivit en ny trend som polisen nu varnar för.

Det är bland annat i Mölndal och Härryda som barnen samlas för att slåss påhejade av åskådare. Platserna skiftar och kan vara skolgårdar, fotbollsplaner eller någons trädgård. På polisen befarar man att trenden är något som ska få fäste och larmar bland annat i sociala medier för att försöka sprida en medvetenhet om vad barn och unga gör på fritiden.

– Det vi har sett och reagerar på är att det finns en trend, ett fenomen, kring den här typen av uppgjorda slagsmål, säger Christina Johansson, gruppchef för utredning ungdomar i Mölndal, till Göteborgs-Posten.

På polisen har man också fått uppgifter om att barn så unga som tio deltar i slagsmålen.

– Då finns en oro, för att ju längre ner i åldrarna man kommer, desto sämre är konsekvenstänket. De behöver hjälp att få reda på hur farligt det här är, så att de förstår vad de faktiskt bevittnar eller är involverade i.